“GLOCAL FORUM, İtalya merkezli uluslararası kuruluştur. GLOCAL
FORUM’un Yönetim Kurulu Başkanı, İsrail gizli servisi MOSSAD’ın İkinci
Başkanlığı’na kadar yükselen David KIMCHE olup GLOCAL FORUM 5 toplantısından
yaklaşık bir yıl önce 6 Ağustos 2005’de Ankara’ya gelmiş ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Melih GÖKÇEK’le hem toplantı yapmış, hem de GÖKÇEK’in “özel
istekleri” üzerine görüşmüştü.İsrail’in bilinen gizli servisi MOSSAD dışında, İsrail’de başka ad altında
kurulmuş “strateji merkezleri” dünya tarafından pek bilinmez. Bu merkezlerin
ürettiği stratejiler de başta MOSSAD ve AMAN olmak üzere devletin bütün
organları tarafından yerine getirilir. Bu merkezlerin adları, daha doğrusu kod
adları sık sık değiştiğinden, dış dünya tarafından bilinmez. Bu merkezler, aynı
zamanda DİASPORA YAHUDİLERİ için de STRATEJİ üretirler; DİASPORA YAHUDİLERİ’nin
İSRAİL’e her yıl ne kadar KEFALET ödeyeceklerine de karar verirler. İsrail’in
Ortadoğu’daki en yüksek rütbeli sivil generali Üzeyir GARİH, bu merkezlerden
birinin talimatları dışına çıktığından cezalandırılan MUSEVİLER’den sadece
biridir. İşte GLOCAL forum; bu merkezlerden biri tarafından kurdurulmuştur ve GLOCAL
forum’un asli, yani birincil görevi MOSSAD adına dünya üzerinde Sivil toplum
Kuruluşu adı ve görüntüsü altında teşkilatlanmak, istihbarat oluşturmak
değildir. Özellikle de Türkiye’de.Öncelikle şunu hemen belirtmem gerekir ki, bu strateji merkezlerinde çalışan
YAHUDİLER’in tamamı, ARİ YAHUDİLER’dir. Bu birimler oluşturulurken de bir başka
hususa, çok büyük bir özen gösterilir; ŞAHİNLER ve GÜVERCİNLER’in dengesi.Peki, GLOCAL forum’un, İsrail’deki ilgili strateji merkezi tarafından
belirlenmiş görevi nedir?Batı ve özellikle de ABD hızla yok olmaya doğru gitmektedirler. Bunun öncül
işaretleri aslında hepimiz tarafından bilinmektedir. Batı artık, nüfus olarak
kendi kendini yenileyememekte, bu nedenle de ülkelerini göçmenlerle ayakta
tutmaya çalışmaktadırlar. (Eğer göçmenlerin katkısı olmasa, neredeyse bütün
batının nüfus artış hızı (-) eksidir.) Yani, batı nüfus olarak erimektedir.
Buna bağlı olarak, batı üretimin de zirvelerine yaklaşmıştır, ancak tüketim gün
geçtikçe azalmaktadır. Bu nedenle de doğuya açılmak zorundadırlar. Ancak, ÇİN
neredeyse batının üretiminin tamamından fazlasını, tek başına ve daha ucuza
üretmektedir.


 Dolayısıyla da pazarlarda,
batının mallarından daha çok tercih edilmektedir. Bu nedenle ABD, ÇİN’in 2006
yılı büyüme değerini yüzde 10’un altında tutabilmek için türlü entrikalar
yapmakta, ancak bir türlü başarılı olamamaktadır. Bu gidişatı, projeksiyonları
ile 2050-2100 yıllarına kadar araştıran İsrail’deki Strateji Merkezleri,
geleceklerinin Ortadoğu, Avrasya, Asya ve Afrika’da olduğunun farkındadırlar.
Bu nedenlerle, GLOCAL forum’un birincil görevi, İsrail’in geleceğini
hazırlamaya yöneliktir.Şu anda İSRAİL’in Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmesinin sebebi de burada
yatmaktadır. İSRAİL, dikkat edilirse şu anda muhatap almak istemedikleri ile
savaşmaktadır. Birincisi HAMAS nedeniyle Filistin Hükümeti’ni; ikincisi de
HİZBULLAH nedeniyle Lübnan Hükümeti’ni bir kenara bırakmış durumdadır.
Ortadoğu’da İSRAİL bir devlet ile değil HAMAS ve HİZBULLAH ile savaşmaktadır.
Yani, iki ULUSAL DİRENİŞ MERKEZİ ile. GLOCAL forum’un Türkiye’deki derdi de
budur; ileride önlerine çıkabilecek bütün ULUSAL DİRENİŞ MERKEZLERİ’ni
temizlemek ve kendilerinin Ortadoğu Coğrafyası’nda tutunabilmesini sağlayacak
tek ülke olan TÜRKİYE’nin iç yapılanmasında belirleyici olmak.İsrail’e yaşamı boyunca, hiçbir devletin yaşatamadığı tek yenilgiyi yaşatan
HİZBULLAH’ın Türkiye’de, köklenmesini ve sempati kazanmasını, yıllar öncesinden
Türkiye’de HİZBULLAH’ın adını kullanarak “Pislik yuvaları” oluşturarak önleyen
İSRAİL strateji merkezleri, GLOCAL forum ile bu görevlerini daha da ileriye
taşımak istemektedirler.Kısaca, GLOCAL forum’un hedefi, bütün Ortadoğu’da olduğu gibi Türkiye’de de
ULUSAL DİRENİŞ yuvalanmalarını dağıtmak ve Türkiye’yi içinde üreyebileceği,
büyüyebileceği, saklanabileceği bir FOLLUĞA dönüştürmektir. İşte David
KIMCHE’nin sözlerinde de bunun izleri vardır.”
Hasan Hüseyin Memiş