Erhan
Altunay : Üst Akıl’ın planları Trump ve Tarot


The
Economist dergisinin sosyal medyaya yansıyan 2017 kapağı yine ilginçliklerle
dolu.


The
Economist dergisi Yılbaşı ya da o yıla ait kapakları uzun zamandır “kehanet”
gibi ilgi çekmekte ve Üst Akıl’ın planları hakkında bilgi vermekte.


Rothschild
ailesinin de ortağı olduğu bu derginin belli bir algı yönetimi yaptığı ve bazı
olaylara hazırladığı da aslında inkâr edilemeyecek bir gerçek. Bu bağlamda bu
kapakları bir “kehanet” olmaktan öte, bir Üst Akıl niyeti olarak okumakta fayda
var.


30
Kasım 2016 gecesi de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında Ertan Özyiğit ile
birlikte bu kartları bu bağlamda yorumladık. Ben de kendi anlattıklarımı biraz
özetleyeyim istedim.


2017
kapağı Tarot kartlarına yer vererek bir ilginçliğe imza atmakta.


Biliyorsunuz
İngilizce de, iskambildeki koz “trump” kelimesi ile ifade edilir.


Tarotta
ise bu farklı bir anlamdadır. Bilindiği gibi Tarot en yalın anlamı ile, 78
karttan oluşan ve her bir kartında farklı bir sembol olan bir destedir.


Tarot
kartlarından 22 tanesi Arcana Major diye adlandırılır. Bunlar üzerinde
farklı sembolik resimler olan bir tanesi hariç numaralı kartlardır. Kalanlar
ise Arcana
Minor
 olarak adlandırılırlar ve bizim kullandığımız iskambil
kâğıtlarının atasıdırlar.


Birçok
yerde Arcana Major, İngilizce Trump olarak geçer. Hatta okült kartlar bu
şekilde adlandırılır. Bu nedenle The Economist dergisinin Trump soyadı ile
böyle bir kapak yaptığını düşünebiliriz.


Kehanet
gibi kapak yapan bir derginin böyle bir kapak yapması da işlerini
kolaylaştırmıştır kuşkusuz.


Burada
bulunan Tarot kartları The Economist dergisinin senaryosuna göre tek tek
yeniden çizilmişlerdir. Tabii her kartın bir sembolik içeriği de vardır. Hatta
her bir kartın tek tek sembolizmini de bilmek yetmez.


Tarot
açılımları ve Tarot kartlarının belli bir sıra içinde okunması, Tarot
kartlarının tek tek sembolizmi kadar önemlidir. Kartlar tek başlarına bir anlam
ifade ettikleri gibi, bir sıra içinde, sıralamaya göre anlamlar da ifade
etmektedirler. Bu nedenle Tarot bakarken tek kart çekmek ya da sıralamada her bir
kartın sadece bir tek anlam ifade ettiği bir yerde durduğu açılımları yapmak
(örneğin Keltik) tam olarak sonuç vermeyebilir.


Bunu
daha farklı bir şekilde ifade edersek, bir kartın gerçekten üzerine atfedilen
anlamı ifade etmesi için, gelen diğer kartlarında onu desteklemesi gerek. Eğer
devam eden sırada gelen kartlar onu tam desteklemiyorsa, bu kartın etkisi daha
hafif olacaktır. Bu yüzden kart açılımı yaparken aynı konu üzerinde yine
Tarot’un prensiplerine uygun bir dizi açmak daha doğru olacaktır. Bunun en
basit yönü, birbirini takip eden sırada dört kart açmak olacaktır. Böylece, hem
element dengesini sağlamış bir dörtlü açmak, hem de bu sıralamada bir öykü
okumak, bilinçaltının kendini ifadesine çok daha büyük olanak sağlayacaktır.
Daha karmaşık yöntemlerin, bilinci devreye sokacağını unutmadan, bu yalın
yöntemi benimsemekte fayda vardır.


Bu
bağlamda da kapaktaki açılımın çok doğru bir şekil olduğunu söyleyebiliriz.


Şimdi
bu kapakta geçen kartları ve açılım içinde geçen yerleri ile anlatırsak daha
anlaşılabilir olacaktır.


YIKILAN
KULE


Yıkılan
Kule Tarot destesinin en dramatik değişim kartlarından biridir. Var olan
durumun kesin bir yıkılışla sonlanacağını belirtir. Sembolik anlamı aslında,
Tanrı’ya kafa tuttukları için içindekilerin dillerinin karıştığı Babil
Kulesinden gelir.


Burada
üzerinde haç olan kule yıkılmakta ve saflar Hristiyanlık ve “Orak-Çekiç” olarak
tutulmaktadır. Hristiyanlıkla ilgili bir algı yönetiminin sırada olduğunu
düşünmekteyim ben, yani Dan Brown ile başlayan bir süreçte Katolik Kilisesi’ne
karşı yapılan bir algı yönetimi vardı ve şimdi de buna karşı yeni bir argüman
ortaya çıkabilir. Son tahlilde Katolik Hristiyanlığın sarsılması gündeme gelebilir.


Serinin
bu kartla açılması da bu durumun tetikleyeceği olaylardan söz ediyor olabilir.


Tabii
buradan Trump’a giden seride “Tower” ve “Trump Tower” arsında bağ kurmak da
olası. Benim Marjinal yorumum, Trump Tower olan bir ülke de Türkiye. Hem de
Hristiyanlık ile komünizmin tam arasında… İyi düşünmek gerek. Acaba Türkiye
hakkında ilginç bir plan mı var?


MAHKEME


Mahkeme
kartı Tarot destesinin en ilginç kartlarından biridir. Artık bir durumun bir
çözüme ya da olması gereken bir sona kavuşacağını söyler. Klasik destede bu
kart, kıyamet gününü ve mezarlarından çıkan ölüleri gösterir. Yani yeni bir çağ
ya da yeniden diriliştir.


Bu
kartta Trump’ın “İmparator” kartındaki gibi olması yani imparatorluk
alametlerini alması oldukça ilginçtir.


Trump’ın
elinde tuttuğu “Globus Mundi”, Yerküre’yi yani Dünya’yı sembolize etmekte olup,
“globalizm” sözcüğünün de kökenidir. Globalciler ile Trump’ın ilişkisini de ele
vermektedir. Asa ise bildiğimiz hükümdarlık asasıdır. Bu asanın iletişim ile
ilgili Hermes’in asası ile benzerliği de Trump’ın iletişim ile ilgili gücünü de
ortaya koymaktadır.


Tabii
asada kartal figürüne de dikkat etmek gerek. “Ayasofya’nın Gizli Tarihi”
kitabında yazdığımız gibi, Tapınakçılar önce İstanbul’daki Patrik’ten icazet
almışlardı ve ilk sembollerinden biri kartal idi.


Yıkılan
Kule’den sonra bu kartın gelmesi, yıkılan düzenden sonra Trump ile farklı bir
düzenin ortaya çıkacağını da göstermektedir.


DÜNYA


Dünya
Kartı artık Tarot destesinin son kartıdır ve bir döngünün tamamlandığını
gösterir. Klasik kartlarda dört element sembolleri olup bir tamamlanma ve aynı
zamanda da döngü sonu vardır.


Bana
göre, burada Üst Akıl’ın gönlünden geçen, bu kartta sembolize edilen dinlerin
döngüsünün de son bulması gibi gözüküyor.


Karttaki
sembollerden, Kitap, tapınaklar ve Piramit, bilinen tektanrıcı ve pagan
dinlerin sembolleri gibi duruyor. Ancak bunlarla birlikte sanatı sembolize eden
tiyatro maskları ve resimler de var, hatta bir kitap. Bu da aynı zamanda
bildiğimiz kültürün de yok olacağını gösteriyor. The Economist “kâhinleri”
burada oldukça iddialı gözüküyorlar.


Acaba
bundan sonra “Yeni Dünya Düzeni”nin başlaması mı öngörülüyor, göreceğiz. Tabii
herkesin bir düzeni vardır. En hayırlı düzenin sahibi buna izin vermeyecektir.


MÜNZEVİ


Ve
ilk seri Münzevi ile bitiyor…


Münzevi
kartı, Tarot destesi içinde, elinde kendini aydınlatan ışığı ile bir yola giren
“aydınlanma” adayı kişiyi gösterir.


Münzevi
kartının bu serinini son kartı olması da artık girilen yolu gösteriyor olsa
gerek. Yani alttaki gelecek dörtlü seri de bu yol önemli olacak demek bu aynı
zamanda


Münzevi
bir tepe üzerinden seyrederken, aşağıda da bir yola girmiş insan toplulukları
gözükmekte.


Üzerinde
çarpı bulunan baş harfler büyük olasılık ticaret anlaşmalarını simgelemekte.
Aynı şekilde EU yani AB üzerinde de bir çarpı bulunmakta ve muhalif kitleler No
ve STOP bayrakları ile bu reflekslerini açığa vurmaktalar. Üst Akıl’ın büyük
halk hareketlerini öngörmesi hiç de şaşırtıcı olmasa gerek.


Özellikle
Brexit’ten sonra, Avrupa Birliği daha kırılganlaşmış ve ekonomik manipülasyonlara
da açık hale gelmiştir. Bir kıvılcımın, geniş halk kitlelerinin bunun aleyhine
çevirebileceği hiç de olasılık dışı değildir.


Münzevi’nin
üzerinde durduğu tepenin ayaklarında, sanki kırılmış, bölünmüş bir Dünya
haritası var. Bunun yıkılan, kırılan bir “globalizm” hayalinin mi sembolize
ettiği tartışılabilir.


ÖLÜM


Tarot
serisinin ikinci serisi Ölüm kartı ile başlamakta. Tam da Yıkılan Kule’nin
altında bir değişim kartı olarak yer alan ölüm, ikinci serinin başında, yeni
bir dönemi de göstermekte.


Yıkılan
Kule ve Kadar Çarkı gibi bir değişim kartı olan Ölüm, Yıkılan Kule’den farklı
olarak bir de yeniden doğuşu göstermektedir. Klasik Tarot destelerinde, Ölüm’ün
arkasında Güneş doğmakta ve her ölümü bir doğumun takip edeceğini
göstermektedir.


Burada
Ölüm kartı felaket habercisi olarak bu serinin başındadır. Hemen fark
edilebileceği gibi, karta damgasını vuran bir nükleer patlama resmidir. Bu
nükleer patlama resmi ile birlikte iki büyük sinek figürü vardır ki bu da hemen
akla bir virüs saldırısını getirmektedir.


Zaten
nükleer savaş ve virüs saldırısı her zaman bir korku senaryosu olarak
gündemdeyken, burada olması daha da ilginç yapıyor. Özellikle de Dan Brown’ın
Cehennem romanından sonra.


Bu
arada su içindeki balığa da dikkat. Suların çekilip balıkların ölmesi olarak
görülen bu resmin bir başka anlamı da ilk çağlardan bu yana Ab-ı hayat
efsanelerinde balıkların dirilmesinden dolayı ölümün yenilmesi de olabilir.


Her
ne olursa olsun, bu kartta da bir Güneş doğmakta.


BÜYÜCÜ


Büyücü
kartı Tarot’un 1 numaralı kartıdır ve yeni bir başlangıcı gösterir. Bu kart
için farklı resimler vardır. En eski destelerden biri olan Marsilya destesinde,
bir masa başında eşyaları ile gözükmektedir. Aslında Fransızca adı Bateleur
olan bu kart sözlük anlamı ile cambaz, hokkabaz anlamına gelmektedir. Ancak
kart dikkatle bakıldığında bir hazırlığı canlandırmaktadır. Bu hazırlık ise
başlayacak olan inisiyatik yolculuğu ve o süreçte yapacaklarının hazırlığıdır.


The
Economist yorumunda ise çok şaşırtıcı bir haldedir. Kart büyücünün elindeki asa
ve başındaki klasik Büyücü kartına benzemekle birlikte, çok ilginç bir öykü
anlatmaktadır.


Büyücünü
eliyle Üç boyutlu bir yazıcıya basmaktadır. Kafasındaki sanal gözlükte ise VR
yazmaktadır. Yorumcuların fikir birliği ile kabul ettikleri bunun “Virtual
Reality” yani “Sanal gerçeklik” olduğu yolundadır bu da çok anlamsız
gelmemektedir.


Birçok
yazımımda bu kavramı anlatmıştım. Özellikle Sanal bir gerçekliğin olduğunu ve
algılarımızla oynayarak, global kapitalizmin farklı bir gerçeklik algısı
yarattığını hep yazmıştım. Burada, üç boyutlu yazıcıdan çıkan evler de bunu
sembolize etmektedir.


Ben
özellikle bu hayal âleminden bahsettiğini düşünmekteyim. Yani çıkacak olan
Masalcı kitabımız da tam da bunu anlatmakta.


Seride
Ölüm’den sonra bu kartın gelmesi de anlamlıdır. Burada değişikliğin aynı
zamanda sanal gerçekliğe eğilime neden olacağı da düşünülebilir.


KADER
ÇARKI


Serinin
bu kartı yine bir değişim kartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada politik
bir değişim de öngörülmektedir.


Kader
Çarkı, Ortaçağlar boyunca çok sık kullanılan bir semboldür. Hatta ünlü Carmina
Burana’da bile geçer.


Kader
bazen güldürür, bazen ağlatır. Kader çarkında birileri inerken birileri çıkar.


Burada
Merkel’in indiği açıkça görülmekte. Tabii yaklaşan Almanya seçimlerini
düşündüğümüzde bu daha da anlam kazanmaktadır.


Kader
Çarkı’nda yükselen ise Fransa bayrağının yanında büyük olasılıkla Jean-Marie Le
Pen’in kızı ve Milliyetçi Cephe lideri Marine Le Pen’i gösteriyor.


Marine
Le Pen bilindiği gibi, gelecek sene Alain Juppé’ye karşı seçim zaferi kazanan
François Fillon ile iki turlu seçimde mücadele edecek.


Çarktaki
üçüncü bayrak ise Lüksemburg bayrağıdır. Burada ilk akla gelen isim, eski
Lüksemburg başbakanı, şimdiki AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker
olmaktadır. Daha önce Daimi Başkan seçilemeyen Jean-Claude Juncker’ın yıldızı
nasıl parlayacak bu da bir tartışma konusu olabilir. Türkiye’ye AB kapılarının
kapanmasının ağır bir dış politika hatası olacağını söyleyen bu politikacıyı
tabii ki merakla da takip edeceğiz.


YILDIZ


Serinin
son kartı olarak karşımıza Yıldız kartı çıkmakta. Venüs ile alakalı olan Yıldız
kartı birçok anlama gelmekle birlikte daha çok Şans ve varlık göstermektedir.
Bu kartı gerçekleşen rüyalar olarak yorumlayanlar da vardır.


Klasik
kartta Venüs gibi çıplak bir kadın ve yedi ve sekiz kollu yıldızlar vardır. The
Economist kartında ise bütünlenmeyi temsil eden sekiz kollu yıldızlar ve
yıldızlar içinde fotoğraflar vardır.


Birçok
yorumcu bunların içindeki fotoğrafları tanınmış “yıldızlar” olarak yorumlamakta
hatta biri bunu Lady Gaga’ya benzetmektedir.


Benim
yorumum ise bu fotoğraflarda çeşitli ırklardan insanların olduğu yönündedir.
Belki de bir genetik çeşitlilik söz konusu olmaktadır.


Ortada
görülen Kuyrukluyıldız da ilginçtir. Benim aklıma ilk olarak DNA’nın yapısını
bulan ekipten Francis Crick geldi. O Dünya üzerindeki yaşamın uzaydan gelen
organik maddelerle ile başladığını söylemişti ve bunların bir kuyrukluyıldız
ile geldiğini söyleyen çok bilim adamı da olmuştu. Serinin son kartı olması
Dünya dışı bir yaşam arayışının söz konusu olabileceğini de gösteriyor
olabilir.


SONUÇ


The
Economist’in “sosyal medyaya sızan” bu kapağı Tarot yardımı ile ilginç
“öngörülerde” bulunmaktadır.


Bu
tabii ki Üst Akıl niyetleri ile alakalı olmakta ve bu kez ezoterik bir yöntem
kullanmaktadır. Tabii burada Tarot kullanımı Trump ile alakalı olsa da
“kehanet” anlamını pekiştirmektedir.


Her
zaman söylenildiği gibi, kehanetlerden çok kehanetleri yazanlar ve
gerçekleştirmeye çalışanlar önemlidir. 2017 senesinde kim bunları nasıl
gerçekleştirmeye çalışacak göreceğiz.