Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara

1.DEMOKRASİ NİN
LİBERAL DEĞERLERİNİN  SONUNA KADAR KULLANILMASI

2.HEDEF
ÜLKELERİN, KREDİ VE BORÇLANMA YOLU İLE  AĞIR  BORÇ YÜKÜ ALTINA
SOKULMALARI.

3. HEDEF
ÜLKELERİN YÖNETİM KADROLARININ SEÇİMİNDE, ARKALARINDA ŞAİBESİ OLANLAR İLE
GEÇMİŞLERİ İTİBARİYLE SİYASİ SANTAJA AÇIK  KİMLİKTEKİ İKİŞİLERİN 
SİYASETTE  ÖNEMLİ YERLERE GETİRİLMELERİNİN DESTEKLENMELERİ.

4. BU KİŞİLERİN
BİYOGRAFİK  İSTİHBARAT YÖNÜNDEN SANTAJA AÇIK OLABİLECEK ŞEKİLDE 
DOSYALARININ OLUŞTURULMALARI  ( WİKİLEAKS

ÖRNEĞİNDE OLDUĞU
GİBİ…)

5. KAMU KESİMİ
İÇİNE  ( ASKER, SİVİL, GÜVENLİK ELEMANLARI, SİYASİLER, AKADEMİSYENLER ,
DIŞ İŞLERİ MENSUPLARI , İŞ ADAMLARI, MEDYA MENSUPLARI, İNTERNET AĞI . VB… )
GİBİ  ALANLARA  MÜMKÜN OLDUĞUNCA  HİZMET ALINABİLECEK
ELEMANLARIN SIZDIRILMALARI VEYA YERLEŞTİRİLMELERİ…

6.YAZILI VE
GÖRSEL MEDYA KURULUŞLARI İLE SİVİL TOPLUM  KURULUŞLARININ  OLDUĞUNCA
DENETİMLERİNİN SAĞLANMALARI…

6. BU SÜREÇTE,
ULUSAL ÇİZGİDE OLAN YURTSEVERLERİN, EMPERYALİZM KARŞITI OLAN AYDINLARIN 
ÇEŞİTLİ YOLLARDAN LİSTELERİNİN  OLUŞTURULMALARI KONUSUNDA, İŞBİRLİKÇİ
YANDAŞLARDAN YARARLANILMASI..

7. TELEKOM GİBİ
KİTLE İLETİŞİM AĞININ, KÜRESEL GÜÇLERİN DENETİM SİSTEMİNİN KONTROLUNA 
ALINMASI KONUSUNDA  SİYASİ KADROLAR ÜZERİNDEN UYGUN YASAL DÜZENLEMELERİN
YAPILMALARININ  SAĞLANMASI…

8.KÜRESEL GÜÇLERİN 
ÇIKARLARINA TERS DÜŞEN ULUSALCI  KİŞİLER KONUSUNDA, BUNLARIN 
MEVCUT  İKTİDARA KARŞI   AYKIRI DURUMLARI DA ÖNE ÇIKARILARAK
SAHTE BELGELER ,DÜZMECE  OLUŞUMLAR VE  YALANCI TANIKLAR GİBİ 
HİLE YOLU ÜZERİNDEN İTİBARSIZLAŞTIRMA  YOLLARININ HAZIRLANMALARI…

9.BU KONULARDA,
YAZILI VE GÖRSEL MEDYA ÜZERİNDEN GEREKTİĞİ ORTAMDA KAMU OYUNU  OLUŞTURACAK
ŞEKİLDE  UYGULAMA MODELLERİNİN  OLUŞTURULMALARI…

10.HUKUK
DEVLETİNİN TEMEL  VE YERLEŞİK DEĞERLERİNİN, GEREKTİĞİNDE  HUKUK
DEVLETİNİN DIŞINA ÇIKILABİLECEK ŞEKİLDE Kİ  KURGULANMIŞ YASAL ALT
YAPILARININ OLUŞTURULMASI… YARGI VE KOLLUK İÇERSİNE  MAKSADA GÖRE 
HİZMET ALINACAK  UYGUN  GÖRÜLEN GÖREVLİLERİN  SIZDIRILMALARI….

11. GEREKEN
ORTAMDA KULLANMAK ÜZERE   (AMACI DIŞINDA 
ÖRGÜTLENDİRİLİMİŞ)   KURDURULMUŞ BULUNAN  CEMİYET ,DERNEK, VAKIF
vb. GİBİ  KURULUŞLARI, PSİKOLOJİK HAREKATIN SAFHALARINDA  DEVREYE
SOKMAK ÜZERE  ÜLKE GENELİNDE  ÖRGÜTLEMELERİ…. BUNLARA 
BAĞLANTILI  FONLAR ÜZERİNDEN DE GEREKLİ FİNANSAL  DESTEKLERİN
SAĞLANMASI…

12.TOPLUMUN BELLİ
İNANÇ SİSTEMİNİN  ÖZELLİĞİ DİKKATE ALINARAK, ÖZELLİKLE  DİNİ
KURULUŞLARIN İÇ YAPILARINA DİNİ KİSVE KULLANILARAK  YETİŞTİRİLMİŞ
ELEMANLARIN YERLEŞTİRİLMELERİ…..

13. BU KONUDA ,
TOPLUM,  MİLLİ DÜŞÜNCELERİ İLE  AĞIRLIK TAŞIYORSA  MİLLİ 
YAPILANMALARIN İÇİNDE YER ALINMASI, DİĞER YÖNDEN  İDEOLOJIK AMAÇLI SOL BİR
GÖRÜŞTE  TOPLUM ŞEKİLLENİYORSA, BU DEFA DA  SOL GRUPLARIN İÇİNE 
ELEMANLARIN  YERLEŞTİRİLMESİ,  AYNI PARALELDE  TOPLUM DİN VE
MEZHEP AYRILIKLARINI İÇERİYORSA,YAPIYA UYGUN ŞEKİLDE  TOPLUMUN BU
KESİMLERİ  İÇİNDE YER ALINMASI SURETİYLE  PSİKOLOJİK HAREKATIN 
KENDİ İNANÇ GRUPLARI KULLANILARAK ,KENDİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEN
YÜRÜTÜLMELERİ…  vb…..

14.ÖNEMLİ
YERLERDEKİ HER  KURUM VE KURULUŞTA KİŞİLİK  ZAAFİYETİ OLAN 
ŞAHISLARIN BİYOGRAFİK İSTİHBARATLARI YAPILARAK,  WİKİLEAKS DOSYALARINDA
OLDUĞU GİBİ ,BU KİŞİLERİN  ZAAFİYETLERİNİ GEREKTİĞİ ZAMANDA 
SANTAJA  KONU YAPABİLECEK ŞEKİLDE  ELDE BULUNDURMASI…BU KİŞİLERDEN,
ORTAMINA  GÖRE İSTİFADE  EDİLMELERİ…

15. KÜRESEL
ÇETENİN, DÜNYA GENELİNDE BİRÇOK ÜLKEDE , BU GÜNE KADAR ÇIKARINA AYKIRI DURUMLAR
OLUŞTUĞU   KOŞULLARDA , TOPLUMUN SOSYAL VE SİYASAL DOKUSUNU SARSACAK
ŞEKİLDE    YUKARIDA İFADE EDİLEN  GRUPLARI, 
GEREKTİĞİ  ŞEKİLDE VE HEDEFLEDİĞİ AMACA GÖRE KULLANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR…

16.
UYGULAMALARINDA DİKKATİ ÇEKEN HUSUSLAR HATIRLANDIĞINDA:


İLK YAPTIKLARI  PİYASA ÜZERİNDEN EKONOMİDE BUNALİM YARATMAK SURETİYLE, BİR
TARAFTAN HALK İLE İKTİDARI KARŞIKARŞIYA GETİRİRKEN DİĞER YÖNDEN DE 
ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLAR İÇİNDEKİ PROPAGANDA ELEMANLARI İLE SOSYAL
HUZURSUZLUĞU TETİKLEMİŞLERDİR..


MEVCUT İKTİDAR VEYA TOPLUM İÇİNDEKİ  İÇ DİNAMİKLERDEN KÜRESEL ÇETENİN
ÇIKARLARINA TERS DÜŞEN SİYASİ KADROLAR KADAR  SOSYAL GRUPLAR DA MEVCUT
İSE,  BUNLARI ,YARATTIKLARI KARGAŞA ORTAMINDA , ASKERİ  GÜÇLERİ
TAHRİK EDEREK VE  KULLANARAK  GEREKLİ TEMİZLEME  İŞLEMİNİ
YAPTIRMIŞLARDIR… (ÖZELLİKLE TÜRKİYE  AÇISINDAN  ANLAŞILDIĞI KADAR
ASKER,  ARKASINDAN İTİLDİĞİNİN FARKINA BİLE VARMAMIŞTIR!!!….OLAYLARI ÜLKE
BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI BİR TEHDİDİN 

SAVUŞTURULMASI
OLARAK  GÖRMÜŞTÜR…) 


Örnek olarak ifade edilmek gerekirse.  12 Mart sürecinde  SOL 
harekete darbe vurulmuş,  12  Eylül  döneminde de, hem
SOL,  hem de SAĞCI   grupların temizlenmesi KÜRESELCİLER
tarafından Askere yaptırılmıştır… Bugün  anlaşılan odur ki, sorun ne
SOLDUR, ne de  SAĞDIR…Ne de etnik farklıktır… Diğer yönden de mezhep
farklılıklarıdır!…..Esas  Sorun, KÜRESEL  ÇETE  için
hedef,  her ülke için geçerli olan ULUS DEVLETİN  korunmasına ilişkin
mücadele veren  yurtseverlerin  varlığına yönelik  tavsiyenin
sağlanmasıdır… “

“Benzer
süreç, 1 Mart  teskeresini  takip eden süreçte, TSK’ in  
ABD ‘in  bölgesel isteklerine karşı aldığı tutum sonucunda, ABD
operasyonları ,TSK ‘ya karşı , 2007 sonrası devreye sokularak  ve siyasi
otorite kullanılarak, cemaat yapılanması üzerinden YARGI ÖRTÜSÜ 
kullanılarak  sürdürülmüştür…  “

“Süreç
devam etmektedir… Son durumda ise, Türkiye’nin bazı tavırlarının, özellikle ABD
içindeki  Neocon Siyonist politikalarına ters düşen durumu nedeniyle, bu
defa da  siyasi otoriteye karşı  yeni bir uygulamanın  gündeme
geleceği hissedilmektedir… Bu konuda,  yakın  geçmişte Morton
Abramowitz’in  söylediği (2013 yılı Türkiye ve Erdoğan için kritik bir yıl
olacaktır. ) sözü, şeytan teorisyenlerinin  yeni bir operasyonel tutum
arayışı içinde olduklarına karine teşkil etmektedir…”   Bu defa
da,  kimleri, kime karşı kullanacaklardır? Bu soru iyi irdelenmelidir….

17. BİR ÇOK KERE
İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE , ÜLKE İÇİNDE SAĞ- SOL, ALEVİ – SÜNİ, LAİK- DİNCİ,
SİVİL-ASKER, POLİS-ASKER, KÜRT- TÜRK,  vb. BENZERİ  AYRIŞTIRMALARIN
GERİSİNDE TOPLUMU ORTAK DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTIRARAK  SOSYAL BÜTÜNLÜĞÜN
DAĞITILMASININ KÜRESELCİLERİN  ANA AMAÇLARINI OLUŞTURDUĞU ANLAŞILMIŞTIR…

18. ÖZELLİKLE  
“BOP” VEYA “BÜYÜK ORTADOĞU POLİTİKASI”  SLOGANI İLE  GÜNDEME SÜRÜLEN
SÜRECİN  GELDİĞİ NOKTA ORTADADIR…THOMAS  BARNETT’İN  PENTAGON’UN
YENİ HARİTASI OLARAK  YAYINLANMIŞ BULUNAN KİTABINDA   BOŞLUK ALANI
OLARAK GÖSTERİLEN COĞRAFYADAKİ  KARGAŞA,  HEDEFİNE DOĞRU
YÜRÜMEKTEDİR… BU ALAN İÇİNDE KALAN IRAK, SURİYE, LİBYA, MISIR, KISMEN
TUNUS,SUDAN,DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ, UGANDA, MALİ, NİJERYA, KONGO,
BİRKAÇYIL ÖNCE RUANDA…  SICAK GELİŞMELERİN  YER ALDIĞI ÜLKELER
OLMUŞLAR VE OLMAKTADIRLAR….

19. TÜRKİYE’DE, 
SENELERDİR SÜRE GELEN  “PKK “ OPERASYONEL  HAREKETİNİN AYNI SÜRECİN
PARÇASI OLDUĞU AÇIKTIR…. NEOCON  POLİTİKALARI İÇİNDE ÖZEL BİR YERİ
OLAN  TÜRKİYE’DEKİ  KÜRTÇÜ  AYRILIKÇI 
HAREKETİN   “ ABD”NİN    POLİTİK   HEDEFLERİ
İÇİNDE YER ALDIĞINI    ABRAMOWİTZ  İKRAR ETMİŞTİR….TEKRAR
EDİLİRSE  NE DEMİŞTİR  ABROMOWİTZ ? (  2013 YILI GEREK TÜRKİYE
VE GEREKSE ERDOĞAN AÇISINDAN KRITİK BİR YIL OLACAKTIR….KÜRT MESELESİ DE
ARTIK  ABD’IN  MESELESİDİR …)

20. BU GÜNE KADAR
TÜRKİYE’DE SÜRE GELEN OYUNUN GERİSİNDEKİ OYUN KURUCULARININ  KİMLER
OLDUĞUNU ZATEN AKLI YERİNDE OLANLAR BİLİYORLARDI…. BU DURUMDA, ABRAMOWİTZ’İN
GECİKMELİ OLARAK  BİR HATIRLATMA YAPMIŞ  OLDUĞUNU SÖYLEMEK Mİ 
GEREKMEKTEDİR?…

21. DİĞER YÖNDEN
GEREK  “BM. ANTLAŞMASININ “   ÜLKELERİN SINIRLARINI GÜVENCE
ALTINA ALAN (!) HÜKÜMLERİ, DİĞER YÖNDEN “ NATO  ANTLAŞMASININ 5.
MADDESİNE  “  GÖRE, ÜYE ÜLKELERİN  BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK BİR SALDI
DURUMUNDA  ÖN GÖRÜLEN  DAYANIŞMA(!) HÜKMÜNÜN DE “  NE
DENLİ   BOŞ  BİR LAF OLDUĞU  TEKRAR  ANLAŞIMIŞTIR…

22. TÜRK HALKININ
ÇİFTE STANDARTLI  CİDDİYET TAŞIMAYAN SİYASAL  BAĞLANTILARA OLAN
GÜVENİ, BU GÜNE KADAR YAŞANAN OLAYLAR ÇERÇEVESİNDE,  GEREK “AB.” VE
GEREKSE   “ABD” POLİKALARINA  KARŞI KALMAMIŞTIR! KISACA, ŞU
HUSUS ÇOK İYİ ŞEKİLDE BELİRGİN OLMUŞTUR .

23. NEOCON
YÖNETİMİ İLE  UYGULAMAYA KONULMUŞ BULUNAN PATRİOT  YASALARI
PARALELİNDE, AVRUPA  DAHİL, ÜLKEMİZDE DE  HUKUK 
YAPILANMASI  ÖNEMLİ ÖLÇÜDE  DARBE ALMIŞTIR.  JEAN- CLAUDE
PAYE’İN  HUKUK DEVLETİNİN SONU ADI İLE YAYINLANMIŞ OLAN KİTABINDA
BELİRTTİĞİ ÜZERE,  Bİ ŞEKİLDE, POLİS SAVCININ SAVCI YARGICIN YERİNİ
ALMIŞTIR.  YARGIÇ İSE ADETE  TASDİK MERCİİ KONUMUNDA KALMIŞTIR…..

YARGILAMALARDA
SUÇU VE SUÇLUYU ORTAYA ÇIKARMANIN YERİNE, HEDEF OLAN KİŞİNİN NE ŞEKİLDE SUÇLU
KONUMA GETİRİLEBİLECEĞİ ADETA BİR  MUHAKEME USULÜ OLMUŞTUR….

24. DİĞER YÖNDEN
DÜNYA GENELİNDE  SÜRE GELEN UYGULAMALARA DİKKAT EDİLDİĞİNDE,”DEMOKRASİ,
BARIŞ, İNSAN HAKLARI, HOŞ GÖRÜ vb.” GİBİ    MANEVİ İÇERİĞİ
BULUNAN BÜTÜN EVRENSEL VE İNSANİ  DEĞERLERİN İÇLERİ BOŞALTILARAK YENİ
ANLAMLAR YÜKLENMİŞTİR….

25.TARİHİN ÖNEMLİ
BİR DÖNEMİNE TANIK OLAN NESLİMİZ ,KÜRESELCİLERİN DÜNYA GENELİNDE SÜRÜME
SOKTUKLARI   OLAYLARA BAKARAK, ŞU HUSUSU  DAHA İYİ  
FARK EDER HALE  GELMİŞTİR….

(BU
GÜNE KADAR GÖRDÜKLERİMİZİN , GÖRDÜKLERİMİZ… DUYDUKLARIMIZIN DA, DUYDUKLARIMIZ 
OLMADIĞI, ANLAŞILIR DURUMDADIR…)

04 /03 / 2013
ERGUN ÖZGEN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış