CHP Niğde Milletvekili ve
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer : Köy Enstitüleri
yeniden kurulsun !!
Daha önce denenen ve iyi sonuçlar alınan
Köy Enstitülerinin Avrupa ülkeleri tarafından da benimsendiğine dikkat çekerek,
Türkiye’nin yapısal problemlerine kökten ve hızlı çözüm üretebilecek kurumlar
olduğunu anlattı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Köy Enstitü Sistemini
Araştırma Enstitüsü kurulması amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun
teklifinde, Eğitimde fırsat eşitliği ancak hizmet ve koşullar eşit şekilde
olduğunda gerçekleşecektir.


Temel insan hakkı olan eğitim ve
öğretimden birçok çocuk ve genç hala yeterince yararlanamamaktadır. Özel
okullarda okuyan çocukların karşılık yetersizlikler ve ulaşım problemleri ile
boğuşan kırsaldaki çocukların bu sınav sistemi içerisinde başarılı olmaları
imkânsıza yakındır açıklamasında bulundu. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
Kanun Teklifinde şu ifadelere yer verdi: Bugün sanayinin en büyük ihtiyacı olan
kalifiye elemanı ancak Köy Enstitüleri benzeri bir modelle oluşturulacak
kurumlar sayesinde karşılanabilir.


Göçün yol açtığı ucuz işgücü ve yapısal
işsizliğe karşı günün ihtiyaçlarına göre verilen eğirmen taşçılığı, urgancılık,
dokumacılık, tuğlacılık, taşçılık, duvarcılık, dülgerlik, balıkçılık, saz
örmeciliği, nalbantlık, arıcılık, araba tamirciliği ve saraçlık kursları
bugünkü ihtiyaçlara göre yeniden şekillenebilir ve sanayinin en büyük ihtiyacı
olan kalifiye eleman ihtiyacı buralardan da sağlanabilir. Tarım konusunda
gelinen bu noktanın kapatılan Köy Enstitülerinin büyük payı vardır. Bilinçsiz
gübre kullanımı, makineleşmenin tam anlamı ile sağlanamaması ve girdi
fiyatlarının yüksekliği durumu Türkiye’yi ihracat yapan ülke durumundan ithalat
yapan ülke durumuna getirmiştir.


Köy Enstitüleri tarıma elverişli
arazilerin yanlarına kurularak ve buralarda uygulamalı tarım dersleri vererek
15.000 dönüm arazi tarıma elverişli hala getirilmiş, 750.000 yeni fidan
dikilmiş, 1.200 dönüm bağ oluşturulmuş, 12 tarım deposu ve 3 balıkhane inşa
edilmiştir. Eğitimden tarıma, sanayiden ekonomiye kadar her alana yapıcı
çözümler getiren Köy Enstitüleri Türkiye’nin bugün en büyük ihtiyaçlardan biridir.
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz bu teklif 1940’lı yıllardan bu yana
değişen sistemin öncelikle incelenmesi, değişikliklerinin yapılması ve yeniden
Köy Enstitülerinin kurulmasını amaçlamaktadır.