KİK Özelinde Ekonomik Çeşitliliği Haritalandırmak


30 May 2020


Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ekonomileri; kamu
harcamaları ve büyümenin itici gücü olarak doğal kaynak gelirine büyük ölçüde
bağımlı olmaya devam etmektedir….


Anahtar Noktalar 


 • Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ekonomileri; kamu
  harcamaları ve büyümenin itici gücü olarak doğal kaynak gelirine büyük
  ölçüde bağımlı olmaya devam etmektedir.


 • Çeşitlendirme çabaları artık yurtdışındaki enerji
  projelerine (rafinaj ve petrokimya üretimi dâhil) ve ulusal petrol
  şirketlerine devlet yatırımları yoluyla gelir elde etmek için yeni yollar
  içermektedir.


 • 2015 yılından bu yana, KİK ülkeleri mali
  harcamaları düzene sokmak ve yabancı yatırımların, yerleşik yatırımcıların
  dikkatini çekmek için ülkelerinin politik görüntüsünü değiştirmede
  birbirleriyle daha rekabetçi hâle gelmiştir. Ülkeler arasında yabancı iş
  gücü ve vergiye yönelik politik yaklaşımlarda önemli farklılıklar söz
  konusudur.


 • Bu hükümetlerin her biri, düşük petrol fiyatları,
  demografik baskılar, yüksek işsizlik oranları ve ekonomik çeşitlilik
  eksikliği nedeniyle kamu maliyesi ve zorlu ekonomi hedefleri özelinde
  büyük baskılarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, borç bir seçim aracı
  hâline gelmiştir, ancak geri ödeme ve büyüme kapasiteleri KİK ülkelerini
  birbirilerinden farklılaştırmaya başlamaktadır.


 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri – Bahreyn, Suudi Arabistan Krallığı,
Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – 40 yıl önce
yaşadıkları sorunlardan bazılarına hâlen sahiptirler. Öncelikle mali gelirlerin
birincil kaynağı olarak doğal kaynaklara bağımlıdırlar. Nüfusları iktidardaki
ailelerden ve devletten bir dizi sosyal hizmet ve koruma, himaye beklemektedir.
Ayrıca, devlet yerel ekonomilere hükmetme eğiliminde olduğundan, özel sektör
dinamizmi ve üretkenlikleri azdır. Bu sorunlar yeni değildir, ancak nüfus
artışının baskısı ve kuşaklararası eşitlik beklentileri ekonomi politikasını
devlet yönetiminin merkezine yerleştirmiştir.


 


Sübvansiyonlar, özel sektörün ve petrol dışındaki sektörlerin büyümesini
artırmak ve alternatif hükümet geliri kaynakları oluşturmak, verimsizlikleri
azaltmak ve kamu politikalarındaki sorunları gidermek, en azından değiştirmek
için bir ivme kazanmıştır. Bu ivme, 2014 sonlarında küresel petrol fiyatlarında
keskin bir düşüşle hızlanmıştır (Tablo 1 ).


 


2015 yılından bu yana, KİK ülkeleri mali harcamaları düzene sokmak ve yabancı
yatırımların, yerleşik yatırımcıların dikkatini çekmek için ülkelerinin politik
görüntüsünü değiştirmede birbirleriyle daha rekabetçi hâle gelmiştir. Ekonomik
çeşitliliğe olan yaklaşımlarında aralarındaki farklılığı görebiliriz, ancak KİK
ülkeleri arasındaki ayırt edici faktör iş gücü piyasası düzenlemelerine ve
yabancı yatırımcıların haklarına nasıl davrandıklarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet