DUYURULAR

ULUSLARARASI
KONGRE
DİYARBAKIR TARİH-TOPLUM-EKONOMİ

26-28 EKİM
2018

Kıymetli Araştırmacı,

26-28 Ekim 2018’de Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek olan “Diyarbakır Tarih-Toplum-Ekonomi Uluslararası
Kongresi”ne bildirilerinizi beklemekteyiz.

Kongre
Hakkında

Diyarbakır:
Tarih, Toplum ve Ekonomi…  Bu kongre, sosyal bilimler penceresinden
Diyarbakır’ın eski ve yeni ilişki biçimlerini anlama çabasıdır.  Bir
yandan Diyarbakır’ı Diyarbakır yapan noktaların ontolojik, tarihi ve mekânsal
kodlarını çözümlemek öte yandan şehre gelecek projeksiyonları tutmak gibi bir
amaca matuftur.  

Modern
bilimin “tarihte hiç gelişmemiş ve gelişmeyecek” bir coğrafya tanımıyla düştüğü
materyalist ve emperyal yanılgının dayatmalarından uzak, şehri/coğrafyayı
nesneleştirmeden yeniden düşünmek zorunluluğu kongrenin akademik gerekçesidir.
 

Aşağıdaki
her alt tema uyarınca, keskin bir disiplin sınırlaması olmaksızın tasvir edici,
açıklayıcı, anlamlandırıcı, yorumlayıcı ve yönlendirici bildiriler
beklenmektedir. Kongrenin disiplinlerarası sınırların da sorgulanmasına hizmet
etmesi düşünülmektedir. Bu anlamda kongre, kurumsal olarak tanımlanagelen
tarih, sosyoloji, felsefe, antropoloji, edebiyat, uluslararası ilişkiler, din
bilimleri, iktisat, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık ve daha birçok
disiplinden akademisyenlerin katkısını hedeflemektedir. 

I.          
Kongre Takvimi 
Özet
Gönderim Son Tarihi

                                                    
             20 Temmuz 2018

Özet
Değerlendirme Sonuçlarının
İlanı                                             
15 Ağustos  2018

Kabul Edilen
Özetler ve Program Kitapçığının Yayınlanması
      
15 Eylül
2018

Bildiri Tam
Metninin Son Gönderim
Tarihi                         
           
15 Ekim 2018

Kongre
Tarihi
                                                                          
             26-28 Ekim 2018

Kongre
Kitabının Yayınlanması
                                            
             Aralık 2018

II.         Kurullar
     
 Kongre web sayfasında ilan edilmiştir. Bakınız,  http://kongre.kadimakademi.org/

 IV.      
Kongre Konuları/Başlıkları
Toplumsal
ve Kültürel Doku

Gündelik Hayat

Dil

Sanat/Zanaat

Edebiyat

Din/İnanç

Mimari (Sivil/Dini)

Tarihi Doku

Kültürel Tarih

Siyasi Tarih

Biyografik Tarih

İktisadi Tarih

Kentsel Tarih

Ekonomik Doku

Turizm

Tarım

Ticaret

Sanayi

Coğrafi Doku 

Fiziki Coğrafya

Mekân Tasarımı

Şehirleşme

V.         
yolluk ve konaklama
Katılımcılar
ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır.

Bildiri sahibi katılımcıların
konaklamaları Kayapınar Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
Kongre için herhangi bir katılım
ücreti talep edilmemektedir.

VI.       İletişim
Hakan ASAN- Sabri MENGİRKAON

Caner YELBAŞI- Abdusselam ERTEKİN

kongrediyarbakir2018@gmail.com

http://www.kayapinar.bel.tr/Kongre
http://kongre.kadimakademi.org/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir