I. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ

Göç Bir Tercih Değildir

23-24-25 Kasım 2017/DÜZCE

LİNK : http://ugmk2017.duzce.edu.tr/

-Uluslararası Göç
Politikaları ve Uygulamaları

-Türkiye’nin Göç
Tecrübesi ve Göçmenlere Sağladığı İmkânlar

-Mülteci
Politikaları ve Uygulamaları

-Mültecilerin
Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri (sağlık barınma, güvenlik, hukuk, ekonomi, eğitim, aile, kültür,
edebiyat, kimlik, inanç, istismarlar
vb. konular). 
Kongre
tarihleri

23-24-25
Kasım 2017 2017

Bildiri
özetlerinin son gönderilme tarihi

01
Nisan 31 Ağustos 2017

Kabul
edilen bildiri özetlerinin ilan tarihi

15
Eylül 2017

Kabul
edilen bildirilerin tam metninin teslim tarihi

16
Ekim 2017

ugmk2017@duzce.edu.tr