RUS KIŞI :
ÇARLIK HÜKÜMETİ VE TAŞNAKSUTYUN DAVASI (1908-1912) BAŞLIKLI KONFERANS


2019 yılı Ömer
Engin Lütem Konferanslarının sonuncusu, 12 Aralık 2019 Perşembe günü, TED
Üniversitesi Temel Bilimler Birimi Öğretim Görevlisi Doktor Onur Önol’un
konuşmacı olacağı “Rus Kışı”: Çarlık hükümeti ve Taşnaksutyun Davası
(1908-1912) başlıklı konferansla devam edecektir.


1903’te çarlık
hükümetinin Ermeni Kilisesi’nin mallarını müsadere etme kararıyla dibe vuran
çarlık idaresi ve Rusya Ermenileri arasındaki ilişkilerin tekrar düzelmesi
sürecindeki kritik dönüm noktalarından biri Taşnaksutyun Davası (1908-12)
olmuştur. Rusya İmparatorluğu’nda 1905 Devrimi’nin yarattığı sarsıntı
geçtiğinde, çarlık rejiminin Ermeni tebaası ile ilişkilerini zora sokan
Taşnaksutyun’un yarattığı tehlike Güney Kafkasya ile sınırlı kalmamıştır.
Çarlık Rusyası’nın komşuları olan Osmanlı İmparatorluğu ve İran’daki meşrutiyet
yanlısı hareketleri de aktif olarak destekleyen ve Avrupa’da Sosyalist
Enternasyonal’e katılan bu parti hakkında bir şeyler yapılması gerektiği Çar
II. Nikolay ve Başbakan Pyotr Stolıpin’e gelen raporlarda vurgulanmıştır.


Öğr. Gör. Dr.
Onur Önol sunumunda, Stolıpin’in ısrarıyla başlayan ve dört yıl süren bu ilginç
davanın hikâyesinden yola çıkarak, Birinci Dünya Savaşı’nın arifesinde Rusya
Ermenileri’nin çarlık rejimine nasıl tekrardan bağlandığını ve bunun
sonuçlarını dinleyicilerle paylaşacaktır.


12 Aralık 2019
Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirilecek konferansımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız. 


Toplantı dili
Türkçedir.


Saygılarımızla,


Yer: 
AVİM Toplantı Salonu


Adres:
Süleyman Nazif Sok. No:12/B D.5  Çankaya / ANKARA


Tarih: 12 Aralık 2019


Saat: 14:00
– 16:00


LCV: Hülya
Önalp


Telefon: 0
312 438 50 23-24


Faks: 0
312 438 50 26


E-posta: http://honalp@avim.org.tr