Saygıdeğer
Grup Üyeleri,
 

TAÇ
Vakfı’nda bu haftasonu Askerî konferanslar serimizde Milli Savunma Üniversitesi
ATASAREN Müdürü Doç. Dr. Gültekin Yıldız ile “Osmanlı Askerî Tarihinin
Modenrleşme Süreci” konulu bir program yapacağız. Ordunun modernizasyonu
sürecini, sancılarını ve kazanımlarını konuşacağımız program 2 Aralık 2017
Cumartesi günü saat 14:00’te Eminönü’nde bulunan Tarihî Kiraz Han’da
gerçekleştirilecektir, programın afişi ektedir. İlgililere saygıyla arz olunur.
 

A.    Sefa ÖZKAYA