Konferanslar serimizin ilkini
saygıdeğer hocam Prof. Dr. Selma Yel hanımla başlatıyoruz.

Tarih: 4 Aralık 2017 (Pazartesi) & Yer: ERÜ. Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonu
Konu: İstiklal Savaşının Plan ve
Programının Belirlenmesinde Milli ve Milletlerarası Ortaya Çıkan Gelişmeler ve
Dengeler