Konferans
Birinci Dünya Savaşındaki Türk ve Ermeni Sivil
Kayıpları ve Ermeni Göçleri Sırasında Uygulanan Tedbirler

Dr. Ömer Lütfi Taşcıoğlu
Avrasya İncelemeleri Merkezi
(AVİM), 8 Haziran 2017 Perşembe günü, Dr. Ömer Lütfi Taşcıoğlu’nun konuşmacı
olacağı “Birinci
Dünya Savaşındaki Türk ve Ermeni Sivil Kayıpları ve
Ermeni Göçleri Sırasında Uygulanan Tedbirler”  başlıklı
bir konferans düzenlemektedir.
2015 yılında yayınlanan Türk-Ermeni
İlişkilerinde Tarihi, Siyasi ve Hukuki Gerçekler
 başlıklı
kitabın yazarı olan Dr. Ömer Lütfi Taşcıoğlu konuşmasında, 1915 olayları
konusunda genel
bir çerçeve çizdikten sonra Ermenilerin sevk ve iskânı
süresince Osmanlı yetkililerinin kayıpları önlemek için aldıkları tedbirler ve
üzerinde yeterince çalışma yapılmamış bir konu olan
1.
Dünya Savaşında Türk ve Ermeni sivil kayıplarının karşılaştırılması konusundaki
araştırmalarının sonuçlarını dinleyicilerle paylaşacaktır. 
8 Haziran 2017 Perşembe günü
14:00-16:00 saatleri arasında AVİM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek
toplantımıza katılımınız onur verecektir. 
Toplantı dili Türkçedir. 

Saygılarımızla,
Yer:        AVİM Toplantı Salonu


Adres:    Süleyman Nazif Sok. No:12/B D.5,
Çankaya/ANKARA 


Tarih:     8 Haziran 2017


Saat:      14:00 – 16:00
LCV:      Hülya Önalp


Telefon: 0 312 438 50 23-24


Faks:      0 312 438 50 26


E-mail: honalp@avim.org.tr