Değerli grup üyeleri, 8-10 ve 11-13
Ağustos 2017 tarihleri arasında İtalya/Roma’da Yunus Emre Enstitüsü ile
birlikte düzenlediğimiz Türkoloji (2017.icostur.org)  ve Uluslararası
Değişen Dünya ve Sosyal Araştırmalar (2017.icwsr.org)  konferanslarına
katılımlarınızı bekler; saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım. 
Prof. Dr. Necmi Uyanık


Selçuk Ün.


Edebiyat Fak. Tarih Bölümü