Ruslar Erdoğan’ın başbakan
olacağını biliyordu !!! Hiram Abas’ın sarışın kadınlara zaafı vardı !!!


8
Mart 2018


Komplo teorilerine yatkınlığım malûm.
Zaman zaman yazdıklarımı komplo teorisi kapsamında değerlendiren ve bu nedenle
akademik içerikten yoksun olduğunu iddia eden bazı dostlarım var. Hatta onlara
göre Biyografik İstihbarat kapsamında yazılarıma konu ettiğim bazı
şahsiyetlerle ilgili bilgi aktarımı da önemsiz. Magazinden öte bir şey değil.
Oysa İstihbarat akıl oyunudur. Bir hedefe ulaşmak için yapılan stratejik
planlama biraz da siyasi entrikadır. Matematik ve metafiziktir. ‘Komplo
teorileri’ aslında senaryo yazmaktır. Bu nedenle polisiye roman türü
yazarlarının bir kısmı istihbarat örgütlerine çalışır. Türkiye’de de bu
böyledir. Hemen her istihbarat örgütünde öngörüye dayalı stratejik planlama ve
olası gelişmelerin önceden tahmin edilerek hazırlıksız yakalanmamak için
‘komplo teorisi’ üretilen, A-B-C ve hatta D planlarının yapıldığı birimler
mevcuttur. Bu çerçevede Fütüroloji de biraz komplo teorisini andırır.
Fütüroloji, gelecek bilimi, gelecekbilim veya gelecek çalışmaları; gelecekte
gerçekleşebilecek veya geleceğe dair bilimsel, teknolojik ve sosyolojik
gelişmeleri, olağan durumun şartları ve eğilimlerini temel alarak, inceleyen ve
tahminler yürüten bilim dalıdır.

Dünyadaki hemen tüm istihbarat örgütleri ya ‘komplo’ kurar ya da ‘komplo
teorisi’ yazarlar. Çünkü komplo teorileri gelecekle ilgidir. Tanımlamak
gerekirse ‘komplo teorisi; ‘ iç politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi,
sosyal sorun ya da olayları gerçekte olduğundan farklı/uydurma parametrelerle
değil, açık ya da özel kaynakların yayınlarında ortaya konan argümanları kullanarak
bir mantık çerçevesinde değerlendirmektedir. ‘Komplo teorileri’ işte bu nedenle
tam da bu anlamda senaryo yazmaktır. II.Abdulhamid’in tartışmalı siyasi
başarısının nedenini polisiye romanlarına duyduğu ilgiye bağlayanlar var.
Polisiye romanlara düşkünlüğü biliniyor. Kendisinin Sherlock Holmes hastası
-gelin biz buna tiryakisi veya hayranı olduğu diyelim- olduğundan ve Holmes’ın
yeni çıkan kitaplarını İngilizceden anında çevirtip okuduğundan söz edilir.(1)

Laf komplo teorilerinden açılmışken, kendisi de bir pilot olan aktör John
Travolta, Kod Adı: Kılıçbalığı (Code Name: Swordfish) filminde ne diyordu?
“Onlar bir kiliseyi bombalarsa biz 10 tanesini uçuracağız, bir uçağı
kaçırırlarsa biz tüm havaalanını yok edeceğiz, gerekirse kendi binalarımızı
bombalayacağız, gerekirse bir şehri nükleer bomba ile sileceğiz ve terörün
acımasız yüzünü insanlara göstereceğiz. Böylece terörist devletlere saldırmak
için arkamızda kamuoyu desteği olacak.” Bu film, New York’taki ikiz kulelere
saldırıdan tam 3 ay önce 8 Haziran 2001’de gösterime girmişti. 11 Eylül
saldırılarıyla şaşırtıcı benzerlikler taşıyan filmin senaryosu, 11 Eylül’ün bir
Amerikan komplosu olduğu tezini destekler nitelikteydi. Zaten John Travolta’nın
oynadığı derin Amerikan devletinin adamı olan karakter, o dönemde George W.
Bush’un yardımcısı olan ve Neo Con ekibinin en eli kanlı gözü dönmüş unsuru
Dick Cheney ile benzeşiyordu. Dick Cheney de aynı mantığı güdüyordu. “Zor,
oyunu bozacaktı”… (Bu arada enteresan birşey, Hollywood bazen bir kahin gibi
olacakları görüyor. Mesela Ağustos 1997’de gösterime giren “Komplo Teorisi”
-Conspiracy Theory – filminde de Türkiye’deki deprem tam olarak da 7,4
büyüklüğünde geçiyordu) Şimdi merak ediyorum beni komplocu olmakla itham
edenler buna ne diyecek?(2)Bir ülkede askerî, siyasî, kültürel,
ekonomik elite yönelik yapılan bilgi toplama faaliyetine Biyografik İstihbarat
deniliyor. Bu nedenle, akrabalık ilişkileri, araştırmaya konu aktörün yetiştiği
siyasi ve ekonomik çevrenin bağlantıları, kişisel özellikleri, ilgi alanları,
zaafları üzerinde durulur. Biyografik istihbarat, bir ülkenin politik,
ekonomik, kültürel, askerî, toplumun yaşamında aktüel veya potansiyel önem
taşıyan kişilerle olduğu kadar şüpheli ve gizli ilişkiler içinde olan
bireylerle ilgili olarak toplanan özel ve kamusal nitelik taşıyan bilgileri
içerir. Bazı istihbarat sorunları ancak biyografik istihbarat ile çözülebilir.
Şüpheli ve gizli ilişkileri tespit edilen kişiler ile ilgili biyografik
istihbaratta bu kişilerin içinde olduğu ilişki ağı konusunda bilgi vermesi
açısından önemlidir. Özellikle mafya ve terör örgütlerinin liderleri hakkında
yapılan biyografik istihbarat çok faydalı bir bilgi temeli oluşturmaktadır.


Ancak, biyografik istihbarat sadece taktik
ve operasyonel istihbarat için değerli kanıtlar üreten bir istihbarat alanı
değil, onun çok ötesinde stratejik istihbarat içinde veri temin edebilen bir
istihbarat türüdür. Örneğin, Troçki’nin I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında
faaliyetlerini izleyen mektuplarını okuyan İngiliz İstihbarat Servisi MI 5
Troçki’nin Rusya’da Leninistlerle birleşmesi durumunda ülkeyi devrime
götürebileceğini öngörmüştür. ABD dış politikasında yabancı politik liderler
eksenli bir politik ilişki anlayışı kurumsala tercih edildiğinden CIA
tarafından yapılan istihbaratta biyografik istihbarata büyük bir önem
verilmektedir.24 Karar alıcılara yönelik olarak yapılan biyografik istihbarat
ile amaçlanan karar alıcının ruhsal yapısını, fikirsel çerçevesini,
karakterinin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmektir.(3) Siyasî liderlerin
zayıflıkları, güçlü yanları, bağlantıları, okudukları kitaplar, günlük bilgi
kaynakları, kişisel sorunları istihbaratçıların onların eylemlerini öngörmeleri
için temel oluşturmaktadır.


Tekrar olsa da yine yazalım çünkü
“et-tekraru ahsen velev kane yüz seksen” sözünde anlatıldığı gibi “Yüz seksen
kere de olsa tekrar etmek güzeldir.” İstihbarat örgütlerinin, kendi ülkelerinin
stratejik planlamaları için en fazla önem verdiği bilgilerden biri, diğer
devletlerin lider ve lider potansiyelleri ile ilgili kişisel bilgilere
ulaşabilmektir. Bu amaçla belirgin ve gizli kişilik özellikleri, zaafları,
güçlü yanları, korkuları, geçmişiyle ilgili önemli ya da önemsiz her türlü
bilgi gizli servisin kurumsal hafızasında depolanır. Bu veriler ışığında bir
kişilik analizi yapılır. Hatta eğer önemli bir makamda ise bu kişiliğin çeşitli
durum senaryoları karşısındaki olası tepkilerini belirlemek için simülasyonlar
bile hazırlanır. Bu konuda ‘İngiliz Casusunun İtirafları’ adlı hatırat mutlaka
okumalı. 1700’lü yıllarda İstanbul’a gelen ve orada çeşitli İslami ilimleri ve
lisanları öğrenen İngiliz casusu Hempher’in, İslâm dünyasını ve Müslümanları
parçalamak için yaptığı casusluk faaliyetleri ve Vehhâbîliği nasıl kurduğu
anlatılır. Kitapta en ilginç bölüm Hempher’in Londra’ya geldiğinde ziyaret
ettiği İstihbarat merkezinde gördüğü Sünni ve Şii din adamlarıdır. Her biri
İngiliz’dir ama hangi din adamını taklit ediyorsa onun gibi yaşamakta, onun
gibi giyinmekte, onun gibi konuşmaktadır. (4)


İsterseniz birkaç örnek vereyim. Birçok
uluslararası görevde bulunan, 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak”ın Süleymaniye
kentinde Amerikan güçlerince Türk Özel Kuvvetleri”ne mensup askerlerin
başlarına çuval geçirilerek esir alınmalarından sonra Genelkurmay Başkanlığı
tarafından Bağdat”taki Amerikan kuvvetleri karargâhına gönderilen ilk askerî
temsilci emekli Kurmay Albay İsmail Hakkı Soygeniş’in , “Rus strateji uzmanı
1996 yılında Tayyip Erdoğan’ın başbakan olacağını biliyordu.” iddiası üzerinde
durulmalı.(5) Erdoğan’la ilgili Rusların takip ettikleri bir başka konu da
sağlığı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 09.10.2017’de, Ukrayna Devlet
Başkanı Petro Poroşenko ile ortak gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında
uyuklamasını değerlendiren Rus psikoterapist Leonid Tretyak, Erdoğan’ın çok
yoğun programı nedeniyle fiziksel bitkinlik yaşamış olabileceğini, diyabet gibi
metabolizma bozuklukları olması durumunda da aşırı uyku halinin görüldüğünü,
Erdoğan’ın bir sağlık sorununun olduğunu düşünmediğini söylemişti.(6)


Bir başka örnekte TSK ile ilgili. İsrailli
yetkililer, Yaşar Büyükanıt’ın müstakbel Genelkurmay Başkanı olacağını
öngörmüşler ve Org. Yaşar Büyükanıt’ın 1. Dünya Savaşı sırasında o topraklarda
şehit düşen zabit dedesi annesinin babası Mehmet Yaşar Efendi’nin Kudüs’te
bulunan 1400 yıllık Yusufiye Mezarlığı’ndaki kabrini bulup onararak jest
yapmışlardı. Hatta sonraki yıllarda adı geçen mezarlık duvarının restorasyonunu
TİKA gerçekleştirmişti. Büyükanıt, İsrail gezisinde, aralarında dedesinin de
yer aldığı Osmanlı Askerleri Anıtı’nın temel atma törenine katılmıştı. Belli ki
bu da biyografik istihbarat çalışmasının bir sonucuydu.(7)


Türkiye’de istihbaratçı denilince akla
gelen beş kişiden biri olan ve Özal döneminde önemli görevlerde bulunan efsane
MİT görevlisi, Milli İstihbarat Teşkilatı Kontr-Espiyonaj yani Casusluga Karşı
Koyma Dairesi Başkanlığı da yapan, Hiram Abas’ın ölümü de bir nevi “Bal
Tuzağı”nın başka bir şekliydi. Hiram Abas’ın özellikle sarışın kadınlara olan
zaafı bilinmekteydi. Öldürülmeden önce arabasıyla giderken bir tümsekte hafif
yavaşlamak zorunda kalmıştır. O ara genç ve uzun boylu biri yaklaşarak arabanın
içindeki Abas’ı kurşunlayarak öldürmüştür. İlginç olan ise silah kullanmada bu
kadar usta olan birinin silahına bile davranamadan ölmesiydi. Bunun cevabını da
görgü tanıklarının ifadesinde görmek mümkündür. Görgü tanıkları araba
yavaşladığı esnada, gayet güzel alımlı ve sarışın bir kadının da oradan
geçtiğini ifade etmişti. Bu kişi, sarışın kadınlara karşı zaafı bilinen Hiram
Abas’ın dikkatini dağıtmak için mi kullanılmıştı.(8) Daha fazla yazmayacağım
arife tarif gerekmez!


Bakınız:

1- http://www.radikal.com.tr/turkiye/abdulhamid-sherlock-holmes-hastasidir-1078446/


2- https://odatv.com/11-eylul-bin-yil-surer-mi-1109121200.html


3- Prof. Dr. Ümit Özdağ/ Stratejik İstihbarat/ http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/109-149%20umit.pdf


4- Memoirs of Hempher, The British Spy to the Middle East/ https://defence.pk/pdf/threads/memoirs-of-mr-hempher-the-british-spy-to-the-middle-east.303983/


5- 16 Ağustos 2006, Çarşamba/ https://www.sabah.com.tr/yazarlar/akoz/2006/08/16/biyografik_istihbarat


6- https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710101030523482-erdogan-uyuyakalma-videosu-sebebi/


7- http://www.hurriyet.com.tr/evet-dedesinin-mezari-israil-de-4880448
https://www.yenisafak.com/dunya/buyukanitin-dedesi-israilde-oldu-74547


8- Koray Kamacı/Kadın ajanların en etkili silahı: Bal Tuzağı/
http://www.yeniakit.com.tr/haber/kadin-ajanlarin-en-etkili-silahi-bal-tuzagi-143836.html
http://www.haber7.com/medya/haber/702197-bir-istihbarat-devine-suikastin-dosyasi


Ömür
Çelikdönmez


Twitter:@oc32oc39