KOMPLO TEORİLERİ


İsrail
Devleti 14 Mayıs 1948 yılında kurulmuştur. Ancak kesin olmamakla birlikte
İsrailoğulları’nın soyu M.Ö 1200 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu tarihten
sonra Firavun’un işkencesine maruz kalan ve horlanan İsrailoğulları’nı Hz. Musa
Kızıldeniz’i ortadan ikiye yararak kurtarmıştır. Daha sonraları kovuldukları
yere dönmeyi birçok kez deneyen Yahudiler özellikle 19.YY’dan itibaren birçok
kez kendilerine vaat edildiğine inandıkları topraklarda yaşamaya çalışmışlar ve
en sonunda 14 Mayıs 1948 yılında İsrail Devleti’ni kurarak başarıya
ulaşmışlardır.
Yahudilerin
tarihte yaşadıkları sıkıntılar onların kalbinde insanlığa karşı kin ve bir öç
alma duygusu yer etmiştir. Bu duygular içerisinde dört Haham, kutsal kitapları
olan Tevrat’ı uzun bir inziva sonucunda tamamen değiştirerek Talmut adında bir
kitap yazmışlardır. Talmut iki kısma ayrılmaktadır; El Nesne – El Kumar.
İkincisi birincisinin açıklamasıdır. Kudüs’te yazılana kadar Orselim, Babil’de
kaleme alınana Babili denir.
Talmut,
ırkçı ve Yahudi olmayanlara karşı kinci olan Farislerin’in kitabıdır. Farisler
Yahudilerin en tutucu tarikatlarındandır. Talmut tamamen insanlığı sömürmek ve
Yahudi ırkının üstünlüğünden bahsetmektedir. Talmut’un içinde geçen telkinler
incelendiği zaman İsrail’in bugünkü tüm yaptıklarını anlamlandırabilmekteyiz.
Talmut’a
göre Yahudiler dışındaki tüm canlılara hayvan gözüyle bakılmaktadır. “Yalnız
Yahudilere insan denir. Yahudi olmayanlara insan denilmez.”[1] Bu ve bunun gibi
tüm telkinler Yahudilerin üstünlüğünü savunurken Yahudi olmayanlara küçük
görülmüştür. Bu telkini okuduktan sonra belki de hepimizin gözünün önüne bugün
İsrail’in Filistinlilere yaptıkları gelmiş olabilir. Her şey o kadar ortadaki
Filistinlilerin maruz kaldıkları işkencelere İsrailli doktorlar tanık oldukları
halde durumu üstlerine rapor etmeyerek sessiz kalmışlardır.[2] Görevi hasta ve
yaralı insanları iyileştirmek olan doktorların bile bu insanlık dışı durumu
görmezden gelmesi Yahudilerin nasıl eğitildiklerini de az çok bizlere
göstermektedir.
Talmut’ta
dikkati çeken bir diğer nokta ise Yahudilerin inanılmaz sıkı bir derecede,
Yahudi olmayanlara karşı korunmasıdır. En basit bir örneği ile bir Yahudi başka
bir Yahudi’den rüşvet alamazken aynı Yahudi, Yahudi olmayandan rüşvet alması
serbesttir. Diğer bir örnek ise, Yahudi olmayan birini öldürmek suçu ile
mahkemelerde bunu yeminle açıkça inkâr edebilirsiniz. Çünkü öldürülen bir
hayvandır.” telkini ile ortaya koymaktadır.
Yahudilerin
kendilerini çok üstün gördüklerini Talmut’ta yer şu telkinlerle daha da iyi
kavramaktayız; “Milletlerin bütün soyları senin önünde secde edecek. Bütün
milletler sana kulluk etsinler.”[3] Yine aynı şekilde; “Milletin kralların,
sütünü emeceksiniz. Milletlerin servetin yiyeceksiniz.”[4] Bir başka ifade;
“Allah Yahudi milletine, bütün kabilelerin hayatı ve kazancı üzerine bir
hâkimiyet vermiştir.”[5] Yahudilerin kendilerine vaat edildiklerine inandıkları
topraklar, Nil’den Fırat’a kadardır. Bu topraklarda hâkimiyet sürmek için
yapmayacakları hamle, girişemeyecekleri hile ve oyun kalmayacaktır elbette.
Yakın
tarih boyunca İsrail yönetimlerinin uygulamaları, Talmut’ta yazılan acımasız ve
ırkçı söylemleri yansıtıyor. Bunun en büyük kanıtlarından biri de, Filistin’de
masum sivillerin katledilişi ve yapılan işkencelerdir.
Yahudilerin
gizli örgütlerinden birisi de “Kabala”dır. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon
Halevi, “Kabala, Tradition of Hidden Knowledge” (Kabala, Gizli İlmin Geleneği)
adlı kitabında Kabala’yı şöyle tanımlamaktadır: “Pratikte Kabala, kötülüklerle
ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın
tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur.”[6]
Kabala
ve diğer gizli örgütler çocukları altı yaşında teslim alıp onlara kaba kuvvetle
saldırıya geçmeyi ve cinayet işlemeyi öğretmektedir.[7] Durum bunu gösteriyor
ki; İsrail yönetimlerinde, ırkçı Yahudiler de ve o coğrafyada Talmut’un etkisi
sürdükçe hiçbir şeyde değişiklik olmayacağı ortadadır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir