Kitap Adı: Türklerin Tarihi 1. Cilt: Orta
Asya’nın Bozkırlarından Avrupa’nın Kapılarına

Yazar: İlber Ortaylı

Yayıncı: Timaş Yayınları

Sayfa Sayısı: 320


“Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde
geçtiğini düşünün… Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dünyayı
böyle değiştirdi. Bu sebeple, bizim hayalî bir tarih ve kahramanlar üretmeye
değil, yalnızca doğruyu öğrenmeye ihtiyacımız var…”


-İlber Ortaylı-


Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu’nun güçlü
uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konuşulan menşei
tartışmalarıyla başlıyor. Akabinde Orta Asya’dan Anadolu’ya göç edip bölgeyi
Türkleştirmeleri ve orada inşa ettikleri kültürün esasları… Büyük bir mirasa,
güçlü bir yapılanmaya ve tarihî bir zenginliğe sahip bir milletin, Türklerin
adının nereden geldiği ve bu coğrafyaya ne zamandan beri “Türkiye”
dendiği tartışmalarının tüm detayları… Kazanılan önemli savaşlar ve geri
çekilmelerle, dahası ızdırablı toprak kayıplarıyla bugünkü halini alan Anadolu’nun
hikâyesi…


Türkiye’nin Malazgirt Savaşı’yla Bosna’nın fethi
arasındaki 400 yıl boyunca Avrupa açısından önemli bir ülke ve baş edilmesi
gereken bir sorun olmasının gerekçeleri… Dahası Oğuzlardan Kıpçaklara,
Peçeneklerden Selçuklulara ve büyük bir imparatorluk olan Osmanlılara kadar
uzanan ve sadece Türklerin değil; Rusların, Memlukluların, Karakoyunluların,
Gaznelilerin, Safevilerin, Çinlilerin, Hintlerin ve Arapların tarihi… Yani aynı
coğrafyayı yüzyıllar boyunca paylaşan uygarlıklara hep etki etmiş ve Doğu ve Batı
kültürlerini birbirine taşımakta önemli bir rol oynamış Türklerin dünya
tarihindeki yeri mercek altına alınıyor.


Orta Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına, İlber
Ortaylı’nın satırları arasında dolaşmak isteyen her yaştan okurun zevkle
okuyacağı bir başucu kitabı…