Türkistan’dan
Anadolu’ya Alpler Erenler kitabının 3.baskısı çıktı!

Erdoğan
Aslıyüce’nin bu kitabında nelerden bahsettiğini Ahmet Özdemir’in kaleminden okuyalım:

“(…) Çoğunluğu
Hoca Ahmet Yesevi ocağında felsefeden fen bilimlerine kadar eğitim almış olan
Horasan erenleri, Anadolu’nun kültür bütünlüğünün oluşmasında etkili
olmuşlardı. Anadolu’ya gelen pek çok derviş; dağ başlarına, kimsenin
olmadığı ücra köşelere ve yol kavşaklarına yerleşmiş ve buralarda zaviyeler
açmışlardı. Boş topraklar üzerine kurdukları kurumlar zamanla kültür, eğitim,
inanç ve moral merkezleri olmuştu.(…)”

Kitapta;

Evliyalar
Evliyası Hoca Ahmed Yesevi, 

Türklüğün Şanını Adab Edip Işıklandıran Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli,

Alperenlerin Büyük Şeyhi Şeyh Sadreddin Konevi,

Osmanlı’nın Manevi Kurucusu Ahi Evran,

Hayatı Efsaneleşmiş Tahta Kılıçlı Alperen Sarı Saltuk,

Hacı Bayram’ı yetiştiren Alperen Şeyh Somuncu Baba,

Anadolu’nun Manevi muhafızı Hacı Bayram-ı Veli,

Şeyh Edabalı, Tursun Fakih, Çaka Bey, Caca Bey, IV. Rukneddin Kılıçarslan,

Şeyh Şabanı Veli, Emir Karatekin, Piri Reis,

Vani Mehmed Efendi, Şey Ali Semerkandi,

Büyük Türkçeci Aşık Paşa, Garip Baba, Koçu Baba, Kadın Evliya Hatun Sultan

gibi birçok
değerli Alperen’in hayatlarından kesitler anlatılmaktadır.

— 


İsteme
adresi:


Yesevi Yayıncılık 

Telefon        :
 0212 638 50 12

Belgegeçer  : 0212 638 35 47

Adres           : Küçük Ayasofya
Mah. Küçük Ayasofya Cad.  Hüseyin
Ağa Medresesi Sultanahmet / Fatih / İstanbul