„TEK KİŞİLİK ORDU“ TARİHÇİ ŞÜKRÜ SERVER AYA’dan : Yüzyıllık
SOYKIRIM Yalanı ve Büyük Yalancılar

ÖZEL BÜRO NOTU : TÜRKİYE’NİN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ
ARAŞTIRMACI VE TARİHÇİLERDEN OLAN VE SÖZDE SOYKIRIM KONUSUNDA YAPTIĞI DEĞERLİ
KATKILARDAN ÖTÜRÜ „
TEK KİŞİLİK ORDU“ DİYE ANILAN BÜYÜĞÜMÜZ ŞÜKRÜ SERVER AYA’YA BU ÖNEMLİ ÇALIŞMASINDAN ÖTÜRÜ ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

Yaklaşık 230 sayfa olan
İngilizce ana kitap yüzden fazla orijinal belge ve alıntıları harfiyen
içermektedir. Türkçe kitap bu asıl alıntı ve belgelerin eksiksiz Türkçe
tercümesidir. Almanca (+Türkçe tercümeli) kitap Alman Parlamentosunun 2.6.2016
tarihli kararına cevaben çabuk okunabilmesi için özet olarak (140 sayfa)
hazırlanmıştır.

Dağıtım: Bu konularda herkes
çok konuşur fakat ortaya ne bir belgeli kanıt koyar, ne de yazara herhangi bir
resmi-özel kurum veya yayıncı destek verir. Bütün kitapçıların vitrinleri,
Ermeni diasporasının ve sayıca bol fakat kanıt olarak boş Türk yazarların
kitapları ve tercüme kitaplarla doludur. Yalana destek ve iltifat çoktur,
DOĞRUYU savunan ve destekleyen ise çok enderdir! Bu yazılı kanıtlar çok yaşlı
bir kimse tarafından yoklar içinde derlenerek basılabilmiştir. Kitaplar birinci
hamur kalite, ofset baskıdır. Reklam, ön sipariş veya dağıtım desteği vb.
yoktur. Kitap satış fiyatları “imece usulü ile onarlık paketler halinde
alınması ve dostlara hediye edilebilmesi için” maliyete yakın düşük
tutulmuştur. Bir siparişte on kitap alana on birinci kitap hediye edilir.
Fiyatlar ülkelere göre yuvarlak tutulmuştur. Örneğin; 35 TL, 10 $, 10 £, 10 €.
Yurtiçi PTT kargo gönderene aittir.

TEMİN YERİ:

E-Postalar: ssaya@superonline.com
ve ssaya01@gmail.com

Tel. +90 212-2889060 (Kitaplar bir süre sonra yayıncı KA kitaptan ve
D&R mağazalarından da sağlanabilecektir)

TL ÖDEMELER:

Garanti Bankası IBAN TR96 0006 2000 4000 0006 6556 28

İŞ Bankası IBAN TR83 0006 4000 0011 0280 4394 83

Not:
Yurtdışından ufak meblağların havalesi çok zor-pahalı olacağından, konuşarak
çözüm bulunur.

KİTAP ve YAZAR HAKKINDA YORUM

Ülkemizin
yurtdışında karşı karşıya  kaldığı  en büyük 
problemlerden birisi  ERMENİ
SORUNU’ dur.  Bu büyük sorunla mücadelede
maalesef  devlet olarak  bugüne 
kadar  zafiyete  uğradık. 
Sonuç olarak;  atalarımıza  ve 
bizlere  “soykırımcı katiller,
Ermeni emlakini talan  ettiniz, hırsızlar
vb ”  gibi gerçek dışı,  ancak, ulusumuzu  son derece 
rencide  edecek  yalanlarla 
karşı karşıya kalmaktayız. Haklılığımızı ispat edemediğimiz için, fanatik
Ermeni yalanları  sonucu  pek çok 
parlamento, hatta  yabancı şehir  belediyeleri  
sözde Ermeni Soykırımı’ nı tanıdıklarına 
dair kararlar almakta,  tazminat
talepleri ile  mahkemelere  başvurulmakta,  bu 
yalanlar giderek  bazı ülkelerde
orta  öğretim müfredat programlarına
dahil edilmektedir.

Devlet düzeyindeki  mücadelemize katkı sağlamak üzere  kişisel 
çalışmaları çerçevesinde Ermeni yalanlarına  karşı cevap vermek üzere  çalışan kişilerden birisi de kendisine “Tek
Kişilik Ordu” adı verilen Şükrü Server 
Aya’ dır.  Bugüne  kadar yayımladığı kitapları, makaleleri ve
yorumları internetteki  Armenian Genocide
Resource  Center’ da  yer almaktadır.

Şükrü Server  Aya’ nın 
son eseri BÜYÜK YALAN’ dır. Bu kitap, asırlık  dost bildiğimiz  Alman Parlamentosu’ nda  02 Haziran 
2016 tarihinde  “Türkler  Ermenilere 
Soykırım Yaptı” kararına bir tepki olarak  hazırlandı.  
Kitap için bir yıldan  daha uzun
bir  süre yabancı belgeler üzerinde
inceleme  ve araştırmalar yaptı. Türkçe,
Almanca ve  İngilizce  baskıları olan kitapta  yer alan bilginin, halkımızın Ermeni
konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacağından kitabın çevremizin
bilgisine  sunulmasının   yararlı 
olacağı değerlendirilmektedir. Kitabın temini için bilgi Ek’ te  yer almaktadır.

Ş.S. Aya’ nın
biyografiisi :  Bir Türk  ailenin evladı olarak 1930 yılında Römanya’
da  doğdu,  2 nciDünya 
Savaşı başlayınca  ailesi ile  birlikte 
Türkiye’ ye  dönerek  tasilini Amerikan Rober Kolej’ de  tamamladı. 
Makina teçhizatı  ithalatçısı  ve 
distribütörü  olarak   çalıştığı 
iş hayatını  2011 yılında  sonlandırmış ve  kendisini 
araştırma  ve  yazar lığa 
adamıştır.  Tariihi araştırmalara  olan merakı 
kendisini  Ermeni yanlısı ve
tarafsız  yazarların  Ermeni <sözde> soykırımı, kendi tâbiri
ile Ermeni borazanı,  konusundaki  çelişkili 
görüşlerini  incelemeye  sevk etti.   
Geofrey  Robertson’ un  ‘ Ermeni Soykırımı  var mıydı?’ 
başlıklı kitabına   cevaben  yazdığı ‘Tarihi Belgelere  Karşı Çarpıtılmış  Hukuk’ 
başlıklı kitabı için dünyaca 
meşhur ABD’ li tarihçi  Prof
Justin McCarthy’ nin yaptığı yorum şöyle : ‘ Şükrü Aya’ yı  yalnız 
bu kitabı  için değil,   hayatını gerçeğe  adadığı için kutluyorum’.

Saygı ile bilginize 
sunulur.
Orhan Tan