ADI :
Tehlikedeki Türk Dilleri


EDİTÖRLER :
Prof. Dr. Süer Eker, Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk


TANITIM YAZISI


UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına ve Bağımsızlıklarının
25. Yılında Türk Cumhuriyetleri onuruna, Uluslararası Türk Akademisi ve Ahmet
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının destekleriyle hazırlanan
“Tehlikedeki Türk Dilleri” kitabı 4 cilt olarak yayımlandı.


“Tehlikedeki Türk Dilleri” projesi; dünya gündeminden nispeten
uzak kalan az nüfuslu ve az konuşurlu Türk halklarını, onların dillerini ve
kültürlerini bir arada, ortak ana başlıklar halinde ele almayı, tanıtmayı,
bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşmayı ve bu yolla tehlikedeki Türk dilleri
ve kültürleri konusundaki farkındalığı ve duyarlığı geliştirmeyi, sonraki
kuramsal çalışmalar, dokümantasyon çalışmaları, yeniden canlandırma vb. diğer
faaliyetler için müşterek bir akademik zemin ve platform oluşturma amacıyla
yayımlanmıştır.


Kitapta 26 ülkeden 130 bilim insanının telif ve tercüme toplam 132
özgün yazıyla yer aldığı 4 ciltlik kitap seti; süreli yayın, web sitesi vb.
“Tehlikedeki Türk Dilleri” adlı geniş kapsamlı projenin bir parçasıdır. Kitap
seti 3 ana bölümden ve 4 ciltten oluşmaktadır.


Bu çalışmada yer alan “Tehlikedeki Türk Dilleri”ni belirlemede
temel ölçüt olarak UNESCO’nun Tehlikedeki Dünya Dilleri Atlası (UNESCO Atlas of
the World’s Languages in Danger) esas alınmıştır. Atlas’ta Rusya
Federasyonu’nda konuşulan Türk dillerinin, Tatarca dışında, Başkurtça, Çuvaşça
ve Yakutça dâhil, tamamı farklı düzeylerde tehlikede gösterilmiştir. Atlas’ta
yer almayan Çin Kazakçası, Çin Kırgızcası, Avrupa’daki yerli ve göçmen Tatar ve
Başkurt vb. Türk dilleri de aynı şekilde proje kapsamına dâhil edilmiştir.


Öz deyişi “Son Sesler Kaybolmadan” olan projede, Çin’in
kuzeydoğusundaki Fu-yü Kırgızcasından, Avrupa’nın en batısında Litvanya
Karaycasına; Taymır yarımadasında konuşulan Dolgancadan, Basra körfezinin doğu
kıyılarına yakın İran coğrafyasındaki Kaşgaycaya değin az nüfuslu, az konuşurlu
Türk dilleri ele alınmaktadır. Yazıların tamamı bilimsel çalışma yaşamının
önemli bir bölümünü bu projede ele aldığı Türk diline adayan yazarların kaleminden
çıkmıştır. Yazarların önemli bir bölümü aynı zamanda ele aldığı dilin
konuşurudur.  Proje makalelerinin dilleri, sayı bakımından İngilizce başta
olmak üzere Türkçe, Rusça, Kazakça, Özbekçe vd. Türk dilleridir.


LİNK
: 1.
Cilt İçin Tıklayınız


LİNK
: 2.
Cilt İçin Tıklayınız


LİNK
: 3.
Cilt İçin Tıklayınız


LİNK
: 4.
Cilt İçin Tıklayınız


Editörler


Prof.
Dr. Süer Eker, Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk


Yayın Koordinatörü


Halil
Ulusoy


©
Uluslararası Türk Akademisi


Barış
ve Uyum Sarayı Tauelsizdik Cad. No:57 Astana / Kazakistan


www.twesco.org
• int@twesco.org


Tel:
+7 (7172) 74-46-86


©
Ahmet Yesevi Üniversitesi


Mütevelli
Heyet Başkanlığı


Taşkent
Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA


Tel:
0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09


www.ayu.edu.tr   yayinlar@yesevi.edu.tr