2. Abdülhamid’in baş mabeyn
katibi Tahsin Paşa’nın anıları… Mutlaka okunması gereken bir eser