KİTAP – DERGİ – FİLM – DİZİ – WEB SİTESİ – PROGRAM TAVSİYELERİ & ANALİZLERİ

Suriye… Eski çağlardan günümüze
Doğu Akdeniz’in bereketli toprakları… Sanayileşme dönemiyle önemini katlarken
günümüz enerji kaynakları nakil hatları üzerinde bulunmasıyla daha da öne çıkan
bir ülke… Derin hesaplar yüzünden günümüzde tarihinin en hazin dönemini
yaşıyor… 
yaşatılıyor… Tarihte imparatorlukların gelir kaynağı olarak
görülürken bugün de süper güçlerin ekonomik kaygılarına kurban gidiyor… Osmanlı
dönemindeki huzuru ve istikrarı arıyor…  Giden canlar ve yanan ocaklar…
Suçsuz günahsız insanlar sırf o topraklarda yaşadığı için coğrafyanın kaderini
kendi kaderi olarak yaşamak zorunda kalıyor… İbn Haldun’un söylediği gibi…
 İbn Esir, şahidi olduğu Moğol istilasını dostlarının ısrarıyla yazdığını
keşke doğmasaydım da görmeseydim hayıflanmalarıyla dile getirir… Ya günümüz
tarihçileri bölgede yaşananları hangi sözcüklerle nasıl yazacak, ne şekilde
anlatacak !!!

Kıymetli hocalarım,
grubun değerli üyeleri…

Kıpçak Türkleri
idaresindeki Memluk Türk Devleti’nin Moğol-İlhanlılara karşı Suriye’yi müdafaa
ve mücadelesinin hikayesi olan bir çalışmayı sizlere takdim etmek isterim.

 “SURİYE’DE
HÂKİMİYET MÜCADELESİ İLHANLILAR-MEMLÛKLER (1298-1304)”

Hülagu’nun torunu
Gazan Han müslüman ve ilk kez tam bağımsız bir İlhanlı Hükümdarı olarak
Suriye’ye adalet getirmek ve hak yoldan çıkan bölge yöneticilerini
cezalandırmak için Allah tarafından tevdi edilen görevi ifa etmek için en
önemlisi de zaafa uğrayan İslâmiyeti koruyup himaye etmek için geldiği Suriye’de
yaşanan savaşların ve diplomasinin hikayesini ele almaya
çalıştım…. Çalışmamız SAVAŞ ve DİPLOMASİ başlıkları altında iki bölümden
oluşur. Bölgede yaşanan savaşlar ve halkın karşılaştığı felaketler ve
fecaatler…dönemin elçilik teatileri ile zengin Memlûk kaynaklarında geçen her
iki devletin karşılıklı yazdığı mektuplarla alakalı tahliller… Ortaçağ Memlûk
ve İlhanlı tarihi araştırmacılarının yanı sıra Osmanlı kuruluş dönemi Ortadoğu
tarihini ele alması hasebiyle erken dönem Osmanlı  tarihi araştırmacılarının
da istifade etmesi temennisiyle …  

Kitap Çamlıca Basım
Yayın’dan çıkmıştır.

Saygılarımla

Ahmet SAĞLAM

MAKÜ-TARİH
KİTAP ÖZETİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.