Merhaba,


Onaltıncı
yüzyılda Osmanlı casuslarını ve istihbaratını konu alan 
Sultan’ın
Casusları: 
16.
Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları
 adlı kitabım çıkmıştır. Meslekdaşlarımla paylaşmak
istedim. Yayına hazırlarken yorum ve düzeltmeleriyle yardımcı olan
dostlarıma ve desteğini benden esirgemeyen Halil İnalcık, Gabor
Agoston ve Feridun Emecen başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkürü borç
bilirim. 


Bazen
işleyişi itinayla düzenlenmiş resmi bir teşkilat çerçevesinde, bazen de
fırsatçı ve dalavereci casuslar aracılığıyla, devletler ve ordular tarih
boyunca istihbarat yapmıştır. Bu istihbarat teşkilat ve elemanlarının tek
görevi haber toplamak ve bu haberi şifreleme ve gizlenmiş yazı gibi metotlarla
zamanında ve güvenli bir şekilde aktarmak değildir; düşman hükümdar ve
komutanlarını bir suikast ile ortadan kaldırmak, askeri hedeflere sabotaj
yapmak ve düşman yönetiminden memnun olmayan “beşinci kol”ları kışkırtmak gibi
“örtülü operasyon”lara da girişmektedirler.


İşte, Osmanlıca kaynakları Avrupa arşivlerindeki
İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca ve Latince binlerce
belgeyle harmanlayan elinizdeki bu kitap, Osmanlıların Yeniçağ’daki
istihbarat faaliyetlerini, rakipleri Habsburg ve Venediklilerle karşılaştırmalı
bir şekilde ele almaktadır. “SULTANIN CASUSLARI: 16. Yüzyılda
İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları
,” cihanşümul bir imparatorluk
olan Osmanlıların Avrupa ve Akdeniz’e yolladığı casusların sahadaki
faaliyetlerinin yanı sıra, Osmanlı istihbaratının kurumsal yapısı, Osmanlı
karşı istihbaratı (kontrespiyonaj), Osmanlı paşa ve elçilerinin haber alma
kaynakları, istihbarî bilginin siyasi fonksiyonu ve Osmanlı karar alma süreci
gibi konuları titizlikle irdelemektedir.


İstihbarat, korsanlık, kölelik, ihtida, Osmanlı-Avrupa
ilişkileri ve serhad çalışmaları gibi alanlarda araştırmalar yapan Doç.
Dr. Emrah Safa Gürkan
‘ın bu eseri, yıllar süren arşiv çalışmasıyla bir
araya getirilmiş tarihi örnekler eşliğinde istihbarat dünyasının gizemli
sayfalarını aralıyor. Böylece, hem Osmanlı hem de istihbarat tarihi alanında
çok önemli bir boşluğu dolduruyor


 


Herkese iyi çalışmalar,


 


Assoc. Prof. Emrah Safa Gürkan 


Ph.D. in History, Georgetown University, 2012


 


Department of Political Science and International Relations


İstanbul 29 Mayıs University


İcadiye Bağlarbaşı Caddesi no: 40


34662 Üsküdar 


İSTANBUL / TURKEY


 


https://emrahsafagrkanesg.academia.edu/


http://www.ottomanhistorypodcast.com