KİTAP – DERGİ – FİLM – DİZİ – WEB SİTESİ – PROGRAM TAVSİYELERİ & ANALİZLERİ

Sinop
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin
tarafından kaleme alınan; Serbedârîler
Darağacının Gölgesinde Kurulan Bir Devlet adlı kitap İdeal Kültür
Yayınlarından çıkmıştır. Kitap, Serbedârîlerin tarih sahnesine çıkmaları,
devlet haline gelmeleri ve yıkılış safhalarını ele almaktadır.

ISBN:
978-605-2101-08-7

İstanbul
2017

513
sayfaYrd. Doç. Dr. Süleyman TEKİR

Sinop Üniversitesi FEF Tarih Bölümü