Değerli grup üyeleri,


Savaşta Diplomasi : Adana-Yenice Gizli Görüşmeleri adlı
çalışma Hiper yayınları tarafından yayımlanmıştır. Selam ve saygılarla…


Evren Küçük


KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.


Arka Kapak Yazısı: 


İkinci Dünya Savaşı,
Cumhuriyet tarihimizin zor bir dönemini teşkil etmektedir. Yeni kurulmuş ve
kalkınma sürecini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti, kendisi ile hiç ilgisi olmayan
bir savaşla karşı karşıya kalmıştır. Türk Diplomasisinde karar verici durumda
olanlar, Cumhuriyeti bu ateşin dışında tutmaya çalışmışlardır. Bu amaçla Türk
diplomasisi maceracılıktan uzak ve gerçekçi bir politika izlemiş, savaşan
güçler karşısında bir denge siyasetini başarıyla uygulamıştır. Türkiye’yi
İkinci Dünya Savaşına girmeye razı etmek amacıyla ilk girişim İngilizler
tarafından yapılmış ve bu amaçla, İngiliz Başbakan Churchill beraberindeki
heyetle, 30-31 Ocak 1943 tarihlerinde Adana’da Yenice İstasyonunda
Cumhurbaşkanı İnönü ve heyetiyle görüşmelerde bulunmuştur. Dr. Evren Küçük, bu
görüşmelerin içeriğini, anlamını ve etkilerini Türk ve İngiliz arşiv
belgelerine ve diğer kaynaklara dayanarak ortaya koymaktadır. Bu şekilde,
şimdiye kadar eksik kalmış bir tarihi olaya açıklık getirmektedir. Türkiye’nin
İkinci Dünya Savaşı dışında kalmasıyla ilgili Türk Diplomasi Tarihi açısından
kıymetli bir eseri meydana getirmiş olmaktadır. Dr. Evren Küçük’ün bu çalışması
takdirle karşılanmaktadır. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Tarihiyle ilgili
gerekli araştırmaların eksikliği karşısında, ‘‘Savaşta Diplomasi’’ başlıklı
eser aynı zamanda bu alanda bir boşluğu da doldurmuş olmaktadır.


Büyükelçi-Prof.
Dr. A. Engin Oba