Değerli grup üyeleri,
Erdebil Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Hasan Asadi ile birlikte yayına hazırladığımız “Safevi Şahı II.
İsmail” kitabı Bilge Kültür Sanat Yayınları’ndan çıktı. Kitap Safevi,
Osmanlı, Babür ve Şeybaniler tarihi için önemli bir kaynak hüviyetindedir.