RUSYA/TÜRKİYE AVRASYA PAKTI MÜMKÜN MÜ?
Zbigniew Brzezinski’nin de dediği gibi Avrasya, küresel üstünlük
mücadelesinin oynandığı bir satranç tahtasıdır
ve mücadele jeopolitik çıkarların stratejik idaresini de içermektedir. 1940’lı
yıllarda Adolf Hitler ve Joseph Stalin’in de üzerinde anlaşmaya vardıkları gibi
Avrasya dünyanın merkezidir ve onu kontrol eden dünyayı da kontrol eder.
Avrasya, 21. yüzyılın mücadele bölgesi olmaya adaydır.
Bu kitabımızda Rusya ve Türkiye’nin Avrasya medeniyeti kurabilme
imkânlarını mümkün olduğunca anlatmaya çalıştık. Elbette iki ülke Avrasya
coğrafyasında yüzlerce yıldır rekabet içerisinde bulunmuşlardır. Fakat 21. yüzyıl
iki ülkeyi beraber hareket etmeye ve ortak strateji üretmeye zorlamaktadır.
Karşılıklı güven bunalımı yaşayan iki ülkenin Avrasya’da ortak medeniyet
kurabilmesi önündeki engeller ve ihtimaller de bu kitapta ele alınmıştır.
İlginize sunulur.
Rusya-Türkiye Avrasya Paktı Mümkün mü?
Prof.
Dr. Salih YILMAZe-posta: salihyilmaz76@yahoo.com