Değerli grup üyeleri,
2015’de tamamlanan “Rumeli Telgraf Hatları (1854-1876)”
isimli yüksek lisans tezimin Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış olduğu
haberini siz değerli akademisyenlerle paylaşmak istiyorum. Osmanlı Devleti’nin
93 Harbi arifesine kadar Rumeli bölgesinde inşa ettiği telgraf hatlarını birçok
yönüyle ele alan çalışmanın Rumeli tarihi çalışan araştırmacılara katkı
sağlamasını ümit ederim. 
 

Saygı ve hürmetlerimle, 
Diren ÇAKILCI


Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü