Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Gábor
Ágoston’un Osmanlı askeri tarihi ile ilgili çığır açıcı makaleleri Kahraman
Şakul tarafından Türkçeye çevrilip Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından
yayınlanmış bulunmaktadır. Kitabın önsözünü ünlü askeri İngiliz tarihçi Jeremy
Black kaleme almıştır. Kitapta yer alan makalelerin isimlerini ve linki aşağıda
bulabilirsiniz.


KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.


“En Kuvvetli” imparatorluk: Osmanlı Esnekliği ve
Askeri Kudret


 İnsicamsız Tarih Yazımı ve İslami Askeri Teknoloji: Avrupa
Askeri Devrimi Tartışmaları ve Osmanlılar


 Ateşli Silahlar ve Askeri Uyarlama: Osmanlılar ve “Askeri
Devrim”


 Savaş Kazandıran Silahlar: Konstantiniye Kuşatmasından
Mohaç Muharebesi’ne (1526) Osmanlı Ateşli Silahlarının Belirleyiciliği


 Erken Modem Devirde Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda
Bilgi, Teknoloji ve Savaş Uğraşı


 15. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Topçuluğu ve Avrupa Askeri
Teknolojisi


 Osmanh’da Top, Tüfek ve Tabur


 Osmanlı İmparatorluğu’nda Harp Sanayisi ve Barut
Teknolojisi (1450-1700)


 Memnu Emtia: Osmanlı-İngiliz Savaş Malzemeleri Ticareti ve
Bağımlılık Teorisi


 Sultanın Ordusu için Barut: 16. ve 17. Yüzyılların
Macaristan Seferlerinde Osmanlı Ordusuna Yapılan Barut Sevkiyatı Hakkında Yeni
Kaynaklar


 16. Yüzyılda Macaristan’da Osmanlı Barut Üretimi: Budin
Baruthanesi


 Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayisi: 17. ve 18.
Yüzyıllarda Selanik, Gelibolu ve İzmir Baruthaneleri


Assoc. Prof. Emrah Safa Gürkan 


Ph.D. in History, Georgetown University, 2012


 


Department of Political Science and International Relations


İstanbul 29 Mayıs University


İcadiye Bağlarbaşı Caddesi no: 40


34662 Üsküdar 


İSTANBUL / TURKEY


 


http://georgetown.academia.edu/esg


http://www.ottomanhistorypodcast.com