Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nejla GÜNAY’ın editörlüğünü yapmış olduğu Osmanlı Toplum Yapısı ve Millet Sistemi adlı eser Nobel Yayıncılık tarafından basılmıştır.
Kitabın kapak, önsöz ve içindekiler kısmı ektedir.
Kitabın ilim camiası için hayırlı olmasını diliyoruz.