Türklere
Yapılan Etnik Temizliğin Bumerang Etkisi Mübadele isimli çalışmam Karaağaç
Yayımcılık tarafından basılmıştır.


Saygılarımla 

Prof.Dr. (h.c) Mehmet Şükrü Güzel
Juridical Commission for Auto-Development of First Andean Peoples
(CAPAJ)