KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.

KİTAP HAKKINDA : Modern Devlet ve Polis

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin
Diyalektiği


Ferdan Ergut


Polisin ordudan ayrışarak, ayrı bir ‘iş’ ve aygıt olarak kurumlaşması,
modern devletin temel önemde bir veçhesidir. Zira polis, devletin, toplumu
üstünden/dışından değil ona nüfuz ederek denetleme yeteneğinin gelişmesinde
kilit işlev taşır. Tepkici-bastırıcı olmaktan ziyade ‘önleyici’ nitelikteki bu
denetim mekanizması, devlet iktidarının modern niteliğini oıluşturur.


Polisin
ordudan ayrışarak, ayrı bir ‘iş’ ve aygıt olarak kurumlaşması, modern devletin
temel önemde bir veçhesidir. Zira polis, devletin, toplumu üstünden/dışından
değil ona nüfuz ederek denetleme yeteneğinin gelişmesinde kilit işlev taşır.
Tepkici-bastırıcı olmaktan ziyade ‘önleyici’ nitelikteki bu denetim
mekanizması, devlet iktidarının modern niteliğini oluşturur. Devletin otoritesini
ve denetim gücünü gerçekleştirmek yanında, halkın talep ve tepkilerinin de
içine ‘sızabildiği’, çift yönlü bir mekanizmadır bu. Bu yanıyla, yurttaş
haklarının çerçevelenmesinde de bir etkendir. Öte yandan modern devlette polis
aynı zamanda kapitalist toplumdaki polistir ve alt sınıfların ‘yapısal’ olarak
suçlu addedilmesi, polis nizamının kurulmasının karakteristik bir özelliğidir.
Ferdan Ergut’un kitabı, öncelikle modern devlette polisin bu aslî işlevini
ortaya koyuyor. Ve bu kuramsal temelde, Türkiye’de polisin kuruluşunu
inceliyor. Polisin, İttihat-Terakki ve Cumhuriyet yönetimlerinin, başka deyişle
1908 ve 1923 devrimlerinin sürekliliği içinde, -Milli Mücadele dönemindeki bir
‘geri gidişe’ rağmen- Tek-Parti dönemine dek uzanan kurumlaşmasını analiz ediyor
kitap. Bu vesileyle, Türkiye’de modern devletin inşa sürecinin özelliklerine
yorum getiriyor. Bu tarihsel deneyimin sonucunda ortaya çıkan, ordudan özerk
ama kendi içindeki militarist yapıyı, Türk Polisi’nin paradoksal karakter
özelliği olarak saptıyor Ergut. Nasıl toplumsal olaylara ‘polisiye’ gözle
bakmakta sorun varsa, polis olgusunu da ‘polisiye’ gözle görerek toplumsal ve
siyasal analizden dışlamakta sorun var. Bu önemli kitap, ‘polis’i sosyal teori
ve siyasetin konusu yapmak yönünde bir çağrı, aynı zamanda.