Değerli Tarihçiler,
2017 Yılında Türk Tarih Kurumu ve Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve
Damat İbrahim Paşa Sempozyumu”nda sunulan bildirileri”
Lale
Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir” adıyla kitaplaştırdık.
 

Osmanlı Tarihinin önemli bir kesitini oluşturan Sultan
III. Ahmed Dönemi ile Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Sadrazamlığı devrine
ait birçok konu alanın uzmanları tarafından incelenerek detaylı olarak ilim
aleminin hizmetine sunulmuştur. Konunun uzmanı pek çok bilim erbabının bildiri
ile ya da bilim heyeti sıfatıyla katıldığı çalışmamıza destek veren değerli
hocalarımıza, Nevşehir Valiliğine,Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, Nevşehir Hacı
Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, Nevşehir, Ürgüp ve Acıgöl Belediye
Başkanlarına ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına teşekkür ederim.
İlgilenenler için kitapta yer alan bildiriler ektedir.
Prof. Dr. İlyas Gökhan


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
E-POSTA : igokhan@ohu.edu.tr
  


E-POSTA : igokhan@nevsehir.edu.tr