Kurgu
daha çok gelecekteki gerçekliğin ve o gerçeklikte meydana gelmesi muhtemel olgu
ve olayların tahayyülü için başvurulan bir yazın türüdür. Son dönemde diğer
roman türlerine ilave olarak, bilim insanları tarafından kaleme alınan politik
kurgu romanlara sıklıkla rastlamaktayız. Bu durum Türkiye’ye özgü olmasa da,
bilim insanlarımız; bilimsel düşüncelerini açıklamak ve paylaşmak için “çok
konuşmanın, çok okumaya tercih edildiği ve araştırmaya dayalı bilimsel
eserlerin rağbet görmediği ülkemizde”, “öyle okutamadık belki böyle
okutabiliriz” düşüncesiyle bu yola başvuruyor olabilirler. 

KİTABIN ANALİZİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.
KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.