Ekonomik, siyasal ve stratejik önemi itibariyle Orta Doğu coğrafyası tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda tarihsel süreç içerisinde çeşitli dönemlerde farklı etnik, dini ve kültürel kökenlere sahip toplumların bu bölgeyi yaşam alanı olarak tercih etmesi, bölgede kültürel zenginlik ve çeşitliliğe yol açmıştır. Toplumların, Orta Doğu coğrafyasının sahip olduğu bu çeşitli zenginliğe sahip olma çabası tarihin şekillenmesinde ve akışının değişmesine neden olmuştur. Tarih boyunca bölgenin toplumlar tarafından anlaşılan önemi, medeniyet ve toplumlar arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel çatışma ve anlaşmazlıkların yaşanmasına ve bölgenin mücadele alanı haline gelmesine yol açmıştır. Bu coğrafya üzerinde günümüzde de toplumlar arasında çatışma ve anlaşmazlıklar devam etmektedir. Günümüzde Orta Doğu’nun önemli sorunları arasında yer alan Arap-Yahudi veya diğer bir adıyla Filistin Sorunu bölgede tansiyonu yükseltmeyi sürdürmektedir. James Barr, Modern Orta Doğu’nun şekillenmesinde ve bölgede toplumlar arası anlaşmazlığın nedenlerini “Kırmızı Çizgi: Paylaşılmayan Toprakların Yakın Tarihi” adlı eserinde cevap bulmaya çalışmıştır. Filistin Sorunu’nu tarihsel süreçte ele alan yazar, İngiliz-Fransız ilişkileri ve bu iki ülkenin Ortadoğu mücadeleleri üzerinden, günümüz Orta Doğusu’nun nasıl şekillendiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışmada, James Barr’ın eseri incelenmeye çalışılacaktır.

DOKUMANI BURADAN <yadi.sk/i/x0LSOBIaDCq6cA> İNDİREBİLİRSİNİZ.