Atatürk’ün silah arkadaşı
ve İttihatçıların önemli isimlerinden Kazım Karabekir’in kaleminden İttihat ve
Terakki cemiyeti