En dar anlamından en genişine kadar Kontrgerilla konusuyla doğrudan ya da
dolaylı ilgili bir çok kitap ismini dikkatinize sunuyoruz. Kontrgerilla
konusuyla doğrudan ya da dolaylı ilgi taşıyan kitap isimlerini belirtmeniz
durumunda listeye eklenecektir. Katkılarınızı bekleriz.

 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBUİlave edilmesini istediğiniz
kitap isimlerini belirtmek için tıklayın
DERİN DEVLET & GERİLLA & KONTRGERİLLA  & GLADYO & ÖZEL HARP İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 102 KİTAPNO

KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ

1

Kontrgerilla Tanıklar Belgeler Bilgiler, Hüseyin Mertoğlu, Esra Yayınları

2

Savunma (1. ve 2. cilt), Talat Turhan,

3

Özel Savaş Terör ve Kontrgerilla, Talat Turhan, Tümzamanlar Yayıncılık

4

Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, Tümzamanlar Yayıncılık

5

Doruk Operasyonu, Talat Turhan, Sorun Yayınları

6

Resmi Belgelerle Kontrgerilla ve MHP (1. cilt), Aydınlık Yayınları

7

Kontrgerilla Kıskacında Türkiye, Suat Parlar, Bibliotek Yayınları

8

Kontrgerilla Öğretileri, Uğur Mumcu, Umag Yayınları

9

Gladio, Leo A. Müller, Rororo Aktuell (Almanca)

10

Gladio, Leo A. Müller, Pencere Yayınları

11

Gladio, Jens Mecklenburg, Elefanten Press (Almanca)

12

Armagedon Türkiye İsrail Gizli Savaşı, Aydoğan Vatandaş, Timaş Yayınları

13

Ergenekon, Can Dündar – Celal Kazdağlı, İmge Kitabevi

14

Başbakanlık Teftiş Kurulu Susurluk Raporu, Kutlu Savaş, Radikal Gazetesi
Eki

15

Susurluk 20 Yıllık Domino Oyunu, Enis Berberoğlu, İletişim Yayınları

16

Çiller Özel Örgütü, Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları

17

İfade Tutanakları Susurluk Belgeleri 1, Veli Özdemir, Scala Yayıncılık

18

İfade Tutanakları Susurluk Belgeleri 2, Veli Özdemir, Scala Yayıncılık

19

Öncesi ve Sonrasıyla Susurluk’taki Düğüm Gladyo, Hasan Özgüven, Beyan
Yayınları

20

Susurluk ve Kontrgerilla Gerçeği, Semih Hiçyılmaz, Evrensel Basım Yayın

21

Vatan yahut Susurluk – Siyasi Cinayetler, İnci Hekimoğlu, Papirüs
Yayınları

22

Susurluk Komisyonu Tutanakları 1, Kaynak Yayınları

23

Abdullah Çatlı Kimdir?, Hakantürk, Atlantik Yayınları

24

Abdullah Çatlı ve Susurluk Dosyası, Gültekin Ural, Kamer Yayınları

25

Reis Gladio’nun Türk Tetikçisi, Soner Yalçın – Doğan Yurdakul, Öteki
Yayınevi

26

Medyanın Gözüyle Çeteler ve Susurluk, Önder Aytaç, Sam Yayınları

27

Kuşatılan Devlet Türkiye, Süleyman Genç, Boyut Kitapları

28

Saklı Devletin Güvencesi “Çatlı v.s…”, Uğur Mumcu, Umag
Yayınları

29

Terörün Perde Arkası, Harun Yahya, Vural Yayıncılık

30

Yehova’nın Oğulları ve Masonlar, Bilim Araştırma Grubu,

31

Kontrgerilla, Cihat Akyol,

32

Tarih Boyunca Polis Kışkırtmaları, Bernard Thomas, Koza Yayınları

33

Emperyalizmin Oyunları, Ahmet Varol, Seha Neşriyat

34

Anarşinin Kaynağı ve Devrimci Siyaset, Doğu Perinçek, Aydınlık Yayınları

35

Türk Ordusu’na Açık Mektup, Derleniş Yayınları

36

Osmanlıdan Günümüze Gizli Devlet, Suat Parlar, Spartaküs Yayınları

37

CIA Kontrgerilla ve Türkiye, M. Emin Değer,

38

Bıçağın Sırtındaki Türkiye, Süleyman Genç, Der Yayınları

39

Terör ve Güneydoğu Sorunu, Fehmi Koru, Beyan Yayınları

40

Özel Savaş, Adnan Akfırat, Kaynak Yayınları

41

Eşref Bitlis Suikasti, Adnan Akfırat, Kaynak Yayınları

42

Bir Gizli Servisin Tarihi, Tuncay Özkan, Milliyet Yayınları

43

Türkiye’de Anarşi Açıkoturumu, Aydınlık Yayınları

44

Türkiye’de Terör, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları

45

Suikast Raporu’96, Evren Değer-Tuncay Özkan, Umag Yayınları

46

Uğur Mumcu Cinayeti, TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, Umag Yayınları

47

Uğur Mumcu Cinayeti, Atilla Coşkun, Cem/Kültür

48

Siyasi Cinayetler, Tempo Dergisi Kitapları

49

Aydınlanmamış Cinayetler, Ümit Sezgin, İletişim Yayınları

50

Tanksız Topsuz Harekat (ÖHD), Fatih Güllapoğlu, Tekin Yayınevi

51

Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi (5 cilt), Gelişim Yayınları

52

Susurluk’un Romanı + MİT Raporu, Levent Cinemre, Tempo Dergisi Eki

53

Ağca Dosyası, Uğur Mumcu, Umag Yayınları

54

Çeteden Özür Diliyoruz, Koray Düzgören, Çınar Yayınları

55

Hükümetin Namusu, Ferit Ergül, Ad Yayıncılık

56

Güneydoğu – Düşük Yoğunluklu Çatışma, Mehmet Ali Kışlalı, Ümit Yayıncılık

57

1960’lardan 1980’e Türkiye Gerçeği, Oğuzhan Müftüoğlu, Politika
Yayıncılık

58

Dostlar ve Düşmanlar, Ali Faik Cihan, Amaç Yayıncılık

59

10. Yılında 1 Mayıs Katliamı, Nail Güreli, Gür Yayınları

60

Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar, Burhan Bozgeyik, Yeni Asya Yayınları

61

Türkiye Gerçekleri ve Terörizm, T.C. Başbakanlık – 1973

62

Devletin Öldürme Özgürlüğü, Haklar ve Özgürlükler Bülteni

63

Demokrasinin Sonbaharı, Cüneyt Arcayürek, Bilgi Yayınevi

64

Kenan Evren’in Anıları, Kenan Evren, Milliyet Yayınları

65

Kenan Evren’in Anılarındaki Yanılgılar, Necmettin Erbakan, Rehber Yay.

66

Olaylar ve Çözümlemeler, Mahir Kaynak, Çukurova Yayıncılık

67

Yakın Tarih Ansiklopedisi (6. cilt), Akit Gazetesi Yayınları

68

Sistemin İntikamı, Ferruh Sezgin, Yeni Düşünce Yayınları

69

Kontrgerilla Operasyonları, ABD Kara Kuvvetleri, Haziran Yayınevi

70

12 Mart’a Nasıl Gelindi, Süleyman Genç, İleri Yayınları

71

Ziverbey Köşkü, İlhan Selçuk, Çağdaş Yayınları

72

Silah Kaçakçılığı ve Terör, Uğur Mumcu, Tekin yayınevi

73

Tüfek İcad Oldu, Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi

74

Binbaşı Ersever’in İtirafları, Soner Yalçın, Kaynak Yayınları

75

Üçgendeki Tezgah, Ahmet Aydın (Cem Ersever), Kiyap Yayın Dağıtım

76

Kürt Dosyası, Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi

77

Kürd Soruşturması, Sor Yayıncılık

78

Günümüzde Antikomünizm, O. Reinhold – F. Rijenko, Konuk Yayınları

79

Karşıdevrim İçinde Karşıdevrim, Spiro Dede, Yurt Kitap-Yayın

80

Karşı Darbe, Kermit Roosevelt, Nehir Yayınları

81

Şiddet Yoluyla Politika, Rolf Tophoven, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

82

Gerilla Savaşı, L. H. Gahn, Arena Yayıncılık

83

Oltadaki Balık, Emin Değer, Çınar Yayınları

84

Amerikan Savaş Stratejileri, Genrikh Trofimento, Pencere Yayınları

85

Amerikan Harp Doktrinleri, M. Fahri, Yön Yayınları

86

Çevik Kuvvetin Gölgesinde, Ufuk Güldemir, Tekin Yayınevi

87

İkili Anlaşmaların İçyüzü, Haydar Tunçkanat, Ekim Yayınları

88

1977 Yılında Sağcı Basın Ne Dedi, Alpay Kabacalı, Derinlik Yayınları

89

MHP Raporu, Aydınlık Yayınları

90

İtiraf, Ömer Tanlak, Aydınlık Yayınları

91

Ali Yurtaslan’ın İtirafı, Aydınlık Yayınları

92

Türkiye’deki Amerika, Abdullah Özkan, Emre Yayınları

93

Türkiye’deki Amerika (2. Cilt), Nevzat Üstün, Var Yayınevi

94

İhtilaller Dönemi, Abdurrahman Dilipak, Beyan Yayınları

95

Cumhuriyetin Öyküsü Bin Belge, Erbil Tuşalp, Dost Kitabevi Yayınları

96

Şeriatın Ayak Sesleri, Hakan Aygün, Ekin Yayıncılık 

97

Kontrgerilla 1: Teorisi, Ferit İlsever, Kaynak Yayınları (28 Mayıs
2010 eklendi)

98

Kontrgerilla 2: Belgelerle Olaylar, Ferit İlsever, Kaynak
Yayınları (28 Mayıs 2010 eklendi)

99

Kontrgerilla 3: Örgütlenmesi, Ferit İlsever, Kaynak Yayınları (28
Mayıs 2010 eklendi)

100

Gladyo ve Ergenekon – Doğu Perinçek – Kaynak Yayınları (28 Mayıs
2010 eklendi)

101

Kontrgerilla Savaşı Teori ve Pratik, David Galula, Kawa Yayınevi (28
Mayıs 2010 eklendi)

102

Kontrgerilla Talimnameleri (ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı ST 31-15 ve
ST 31-16), Kawa YayıneviİSTİHBARAT VE İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 26 KİTAPNO

KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ

1

Devlet Güvenliği İstihbarat ve Terör, Bekir Çınar, Sam Yayınları

2

CIA’nın Büyük Operasyonları, Mark Zepezauer, Kaynak Yayınları

3

Darbeler ve Gizli Servisler, Cüneyt Arcayürek, Bilgi Yayınevi

4

CIA ve 12 Eylül, Ahmet Kekeç, Emre Yayınları

5

CIA ve Emperyalizmin Kıskacında Türkiye, A. Raşidoğlu, Saadet Yayınları

6

Sam Amcanın Çocukları, Abdullah Özkan, Emre Yayınları

7

Amerikan Emperyalizmi ve CIA, Haydar Tunçkanat, Tekin Yayınevi

8

Analiz, Mehmet Eymür, Milliyet Yayınları

9

MİT Raporu Olayı, Sinan Doğan, Kaynak Yayınları

10

MİT CIA İlişkisi, Kaynak Yayınları

11

CIA Günlüğü (1. ve 2. cilt), Philippe Agee, E Yayınları

12

CIA, Victor Marchetti – John D. Marks, Nebioğlu Yayınları

13

CIA Belgeleri, Abdurrahman Dilipak, Şura Yayınları

14

CIA Vietnam’da Pasifikasyon, D. Welsh – G. Morris,

15

CIA ve Gizli Savaşları, Bob Woodward, Kelebek Yayınları

16

Görünmeyen Hükümet CIA, D. Wise – B. Ross, Onur Yayınları

17

Kanunsuz Devlet, Robert Borosage, Şafak Yayınları

18

Hile Yolu (MOSSAD), Claire Hoy – Victor Ostrovsky, E Yayınları

19

İsrail Gizli Servisi, Richard Deacon, Anahtar Kitaplar

20

KGB, John Barron, Nebioğlu Yayınları

21

KGB’nin İçyüzü, Aleksei Myagkov, Kervan Yayınları

22

Sovyet İstihbaratının Esasları, Alexander Orlov,

23

Teşkilatı Mahsusa, Ergun Hiçyılmaz, Ünsal Yayınları

24

Dünya Casusluk Teşkilatları, Ahmet Sacidi, Dünya Yayıncılık

25

İstihbaratın İçinden, Anthony Cavendish, Arena Yayıncılık

26

2. Dünya Savaşında Topyekün Casusluk, Curt Riess, Jandarma Basımevi DİN & DİYANET VE İSLAM ÜLKELERİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 16 KİTAP

NO

KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ

1

Kar Gibi Eriyeceğiz, Şura Yayınları

2

İran İslam İnkılabı, Kevser Yayınları

3

İran İslam Devrimi

4

Generalin İtirafları, Abbas Karabaği, Kıyam Yayıncılık

5

Bir Devrimin Anlatılmamış Öyküsü, M. Hasaneyn Heykel, Nehir Yayınları

6

İran Raporu, Ahmet Hasan Abadani, Üçüncü Dünya Yayınları

7

İran Tuzağı, İlhan Kaya, Nehir Yayınları

8

İslam’da Devlet, İmam Humeyni, Objektif Yayınları

9

Arap Dünyasında Köktencilik, R. Hrair Dökmeciyan, İlke Yayınları

10

ABD Terörü, Noam Chomsky, Pınar Yayınları

11

Korsanlar ve İmparatorlar, Noam Chomsky, Akademi Yayınları

12

Ortadoğu’da Devlet ve Terör, Asaf Hüseyin, Pınar Yayınları

13

Cezayir, Abdullah Özkan, Emre Yayınları

14

Esad Şam’ın Sfenksi, Moshe Maoz, Akademi Yayınları

15

Türkiye’de İslamcı Akımlar, Fehmi Koru, Beyan Yayınları

16

İsrail’in Kutsal Terörü, Livia Rokach, Belge YayınlarıDİĞER ÜLKELER İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 8 KİTAP

 NO

KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ

1

Yunan Cuntası ve CIA, Stephen Rousseas, Devrim Yayınları

2

Namlunun Ucundaki Demokrasi, Andreas Papandreu, Bilgi Yayınevi

3

Şili’de Amerikan Darbesi, Armando Uribe, Bilgi Yayınevi

4

Şili Devriminin Öğrettikleri, Rene Castillo, Bilim Yayınları

5

Venceremos Şili’ye Evet Pinochet’e Hayır, Konuk Yayınları

6

C.I.A ile Savaşım, Norodom Sihanuk, Işık Yayınevi

7

Üçüncü Dünyadan, Mahmut Dikerdem,

8

Nikaragua’nın İçinden, Günter Walraff, A YayınlarıDİĞER KONULAR İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 15 KİTAP

 
NO

KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ

1

Kontrgerilla, Kemal Yücel, Yar Yayınları

2

Yeni Dünya Sosyalizm Sorunları (6. sayı-Haziran 1975)

3

Emperyalizm ve Türkiye, Patika Yayıncılık

4

Yeni Dünya Düzeni, Fehmi Koru, Beyan Yayınları

5

Terörizm/Terörist Kim, Abdurrahman Dilipak, İnkılap Yayınları

6

Türk-İslam Sentezi Dosyası, Sarmal Yayınevi

7

Amerikan İmparatorluğu, Claude Julien, Hitit Yayınları

8

Küstah Amerika, Rolf Winter, Endülüs Yayınları

9

Amerikan Rus Emperyalizmi, Metin Eriş, Boğaziçi Yayınları

10

Anarşi ve Bolşeviklik Belasının Sorumlusu CHP, M. Taylak, Bedir Yayınevi

11

Org. Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri, Başbakanlık Basımevi

12

Savaş Sanatı, Sun Tzu, Anahtar Kitaplar

13

Dünya Tarihi, William H. McNeill, İmge Kitabevi 

14

Kirli Ellerin İttifakı – Yolsuzluk, PKK ve suç örgütlerinin güçleri ve
ilişkileri, Aziz Ergen, Güncel Yayınları

15

Devrimler Cinayeti, Burhan Bozgeyik, İttihad YayıncılıkYILLIKLAR 1979 Hürriyet Gazetesi Yıllığı

1980 Hürriyet Gazetesi Yıllığı

1981 Hürriyet Gazetesi Yıllığı ROMANLAR

Sıkıyönetim, Franco Solinas, Kavram Yayınları

Kurtlu Kokteyl (Ağca’nın romanı), Hasan Uysal, Boyat Yayınları

Gizli Devlet, Robert Ludlum, İnkilap Yayınları

 


KİTAPLARIN LİSTESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ. (EXCEL DOSYASI)