Prof. Dr.
Songül ÇOLAK ve Metin AYDAR tarafından bilim dünyasına kazandırılan
“İngiltere Hariciye Nazırı Lord Palmerston’un Parlamento Nutku”
isimli kitap İdeal&Kültür Yayıncılık tarafından basılmıştır. 
Lord
Palmerston, İngiltere’nin 19. yüzyıl meşhur politikacılarıdandır. Uzun siyasi
kariyeri boyunca takip ettiği politikalarında daima İngiliz İmparatorluk
çıkarlarını korumayı temel prensip olarak kabul ettiğini savunmuştur. “Ben bir
Roma vatandaşıyım” (Civis Romanus sum) ifadesini kullandığı meşhur söylevini 25
Haziran 1850 senesinde gerçekleştirmiştir.
O, Londra’yı
Roma gibi dünya çapında önemli bir merkez yapmak, İngiltere’yi Hindistan’da
olduğu gibi dünyanın diğer bölgelerine de hâkim kılmak ideali ile büyük
hedeflere yönelmiş, dış politikasını bu esaslar üzerine temellen- dirmiştir.
Yayımladığımız nutuk, Palmerston’un, Hâriciye Nâzırlığı döneminde takip ettiği dış
politikalarına getirilen eleştirilere karşı mecliste yaptığı bir savunudur.
Onun bu savunusu kimliğini belirtmeyen bir Osmanlı aydını tarafından
Osmanlıcaya tercüme edilmiştir. Polonya’da, Wroclaw Üniversitesi
Kütüphanesi’nden temin ettiğimiz Elyazma, genelde 19. yüzyıl İngiltere’sinin
dış politikasına, bu bağlamda İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre, Yunanistan
ilişkilerine ve özelde aynı yüzyıl Osmanlı-İngiliz münasebetlerine kaynaklık
edecek bir muhtevaya sahiptir.
KİTABI SATIN ALMAK İÇİN BURAYA
TIKLAYIN.