KİTAP – DERGİ – FİLM – DİZİ – WEB SİTESİ – PROGRAM TAVSİYELERİ & ANALİZLERİ

Kıymetli arkadaşlar,

Dostum ve meslektaşım A. Mesud Küçükkalay’ın “Antik
Yunan’dan Monetarizme İktisadi Düşüncede Faiz” başlıklı kitabı, Çizgi
Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. Hukuktan ilahiyata; iktisattan Avrupa
tarihine uzanan çok geniş bir yelpazeyi kuşatan ve halen de, kanaatimce, ilgi
alanlarımız ve sorunlarımızın merkezinde yer almaya “bir şekilde”
devam eden bir konunun ele alındığı bu çalışmanın, “Türkçe” kaleme
alınmış bir eser olarak alanındaki boşluğu bir nebze dolduracağını ve
okuyucularına faydalı olacağını ümid eder; şahsınızda kendisini tebrik ederim.
NUMAN ELİBOL