“…Günümüz Türkiyesinin
ulusal ve etnik yapısının temelleri XIX. Ve XX. yüzyıllarda Anadolu’ya yapılan
göçlerle atılmaya başlanmıştır. Kaybedilen topraklarda kalan gayrimüslim tebaa
Osmanlı uyruğundan ve yönetiminden çıkarken, oralardan göç ederek gelen
Müslümanlar Anadolu coğrafyasında iskân edilmişlerdir. XVIII. yüzyılın son
çeyreğinden itibaren sürekli devam eden bu göçler nedeniyledir ki, çok uluslu
bir imparatorluk olan Osmanlı yaklaşık bir asır sonra ezici çoğunluğu Türk ve
Müslüman olan bir toplum yapısına kavuşmuştur. XVIII. yüzyılın sonlarından
itibaren yaşanmaya başlayan kitlesel göçler Anadolu’nun demografik yapısını
köklü bir şekilde değiştirmiştir. Çünkü Kırım, Kafkasya Balkanlar ve Girit’ten
göç eden milyonlarca insan Anadolu’ya yerleştirilmiştir…” 

 
Sayın Meslektaşım Yrd. Doç.
Dr. Erdal Taşbaş’ın kitabı Halifenin Gölgesine Sığınanlar- Göçler ve
Muhacirin-i İslamiye Komisyonu
 ismiyle Berikan Yayınları’ndan
çıkmıştır. Kendisini tebrik ederiz.