GNOSTİK İTTİFAK – Hristiyan
Gnostikler ile Müslüman Gnostiklerin 1400 yıllık bilinmeyen ittifakı
Hristiyan ve Müslüman gnostiklerin tarikatlar ve ezoterik
örgütler içindeki birliktelikleri İslâm Gnostisizmi hakkında her şey bu
kitapta.


İstanbul’a gelen dünyaca ünlü okültistler hangi tarikatlarda
inisiye edildi, nerelerde yaşadı?… Türkler İslâmiyeti kabul ettikten sonra
Araplaştı mı? Yoksa İslamı mı Türkleştirdiler?… Anadolu’da sünni kabul edilen
tüm tarikatların kökenindeki gnostisizm ve heretizmin kaynağı neydi? Gnostisizm
hakkındaki tüm soruların cevabı GNOSTİK İTTİFAK’ta.


Tarikatlar, şeyhler; Aliciler, Luviler,
Babailer, Sâfiler, Yeseviler, Bektaşiler, Mevleviler, Nakşi ve Kadiriler,
Melami ve Hurufi-Rufailer, Nurcular, Türk Masonları, Fesli Masonlar ve Mason
Mabedleri, Sabetayistler, Keltler, Britanya’daki ve Amerika’daki ilk İslam
toplulukları,
hepsi GNOSTİK İTTİFAK’ta.
KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.