Atatürk’e en yakın
gazetecilerden biri olan Falih Rıfkı Atay’dan Cumhuriyet tarihine ışık tutacak
bir eser… OKUYUNUZ