Eski Zağra Müftüsü’nün gözünden 93 Harbi


25
Mart 2015


Eski
Zağra Müftüsü Hüseyin Raci Efendi yazdığı anı kitabında bu savaşta düşmanla
korkusuzca savaşan Çerkesler’e kitabında yer verir. Eski Zağra’nın
kurtarılmasında yer aldıklarını anlatır. Tarihçe-i Vak’a-i Zağra, İstanbul,
S:61-76-106-131-132—141-146-147-151)Yine kitabında Eski Zağra’da yaşayan
Yahudilerin Müslümanlarla beraber askerlerimize ekmek, yemek, su ve sigara
verdiklerini yazar. (Tarihçe-i Vak’a-i Zağra, İstanbul, S:65)Hüseyin
Raci Bey, Edirne’de cephe gerisi olarak tutulan askerlerin bir bölümünün
Kafkasya’nın Sohum limanına (Abhazya) çıkarılmasının bir fayda sağlamadığını,
bu harekâttan bir netice alınmadığını, aksine müdafaa gücünü yitiren Edirne’nin
savaşmadan Rus Ordusu’na teslim olduğunu anlatır. Edirne’yi ele geçiren Rus
kuvvetleri, Çatalca’daki zayıf direnişi ezip, Ayastefanos’a (Yeşilköy) 
kadar gelirler ve İstanbul kapılarına dayanırlar.


Yazara
göre bozgunun başlıca sebebi komutanların beceriksizlikleri, ortak hareket
edememelerinin yanı sıra askerlerimizin yönetiminin, savaşın Yıldız Sarayı’ndan
yürütülmesidir.


Yazar.
“1875 yılında Hersek İsyanı’yla başlayan süreç iyi yönetilememiş, Uahlar
(Romanya) Rusların yanında savaşa girmişlerdir. Daha önce yenilip, Osmanlı
Devleti’yle ateşkes imzalayan Sırbistan Krallığı ve Karadağ Prensliği tekrar
savaşa girmişlerdir. Bu durum Osmanlı Ordusu’nun farklı cephelere bölünmesine
yol açmış ve Rusların ilerlemesi kolaylaştırmıştır.


Rus
Orduları Plevne’de yenilince Rus Çarı ve veliaht prensi bizzat cepheye
gelerek  komutayı  ele aldılar, ama Osmanlı Devleti yöneticileri
böyle bir şey  yapmadılar” diyerek  o dönem Osmanlı Padişah ve
yöneticilerini suçlar. Tarihçe-i (Vak’a-i Zağra, İstanbul)