KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.


Çarlık
Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin


Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
sonunda Çarlık Rusyası, bugünkü Kars, Ardahan ve Artvin illeri ile Erzurum’un
bir kısmını topraklarına katmış, bu bölgeleri Kars ve Batum oblastları olarak
yönetmeye başlamıştı. İki imparatorluğun sınırında süren savaşlar, nüfus
hareketleri, göçler ve devrimlerle çizilen bölgenin tarihinde Rus yönetiminin
hüküm sürdüğü 1878-1918 arasındaki bu kırk yıl, Türkçe kaynaklarda yeterince
incelenmiş değil, yapılan çalışmalar ise bilimsel tarafsızlıktan hayli
uzak. Candan Badem’in Rusya, Gürcistan ve Ermenistan’daki arşivler ile
Osmanlı arşivlerine dayanan bu çalışması, bölgede yaşanan ekonomik, idari,
siyasal ve kültürel değişimleri ilk kez bu kadar derinlemesine ele
alıyor. Badem, bölge tarihiyle ilgili olarak bugüne kadar milliyetçi
tarihyazımları tarafından üretilen bilgileri tersyüz ederken, yörenin iç
dinamiklerini, Çarlık Rusya’nın genel politikalarını ve buna dair tepkileri,
etnik, dinsel ve sınıfsal ilişke ve çatışmaları tüm canlılığıyla betimlerken
ortaya heyecanla okunan bir tarih metni çıkarıyor.