KİTAP – DERGİ – FİLM – BELGESEL – DİZİ – SİTE – PROGRAM TAVSİYELERİ & ANALİZLERİ

Suikast?!


“Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,

Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?”


Namık Kemal

“Vatanın
bağrına düşman dayasın hançerini,


Bulunur kurtaracak
bahtı kara maderini.”


Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK
Kitabın adı: Bir Nefeste DÜNYA TARİHİ

LİNK : http://www.dr.com.tr/kitap/bir-nefeste-dunya-tarihi/emma-marriott/arastirma-tarih/tarih/dunya-tarihi/urunno=0000000580226

Yazarı: Emma
Marriott


Çeviri: Egemen
Yılgür


Maya Kitap

1. Baskı, İstanbul
Şubat 2014


6. Baskı, İstanbul
Eylül 2014


15 TL

200 sayfa

(…)

Sayfa 64:

1171 yılında
halifelik, Kürt (!) Müslüman Selahaddin’in yönettiği Sünni Eyyübilere geçince
Fatımiler nihai çöküşle karşılaşmış oldular.


tr.wikipedia.org/wiki/Selahaddin_Eyyubi

(…)

Sayfa 181:

Tarihin en kanlı
savaşlarından biri sona ererken, 1918’de pandemik grip ya da ‘İspanyol
Gribi” adıyla bilinen ölümcül bir salgın başladı. Grip, savaşın 20 ila 40
milyon arasında insanın hayatına mal olarak kasıp kavurduğu dünyaya bir darbe
daha vuracaktı.


(…)

Sayfa 192:

(II. Dünya) Savaş
boyunca 50 milyon insan hayatını kaybetmişti. Bunların önemli bir bölümü (20
milyonu Sovyet ve 4.5 milyonu Polonyalı olmak üzere en az 35 milyon kadarı)
sivildi. En azından 10 milyon, belki de 17 milyon sivil, Nazi ideolojisi
gereğince ortadan kaldırılmıştı.


(…)

Sayfa 194:

1942 yılının
başlarında Naziler, Yahudi “sorunu” için “nihai çözüm”
kararlaştırdılar. Ölüm kampları kurulacaktı. Bunların altısı 1942 yılında
Polonya’da inşa edilmişti. Burada 1.5 milyon Yahudi öldürüldü. Sovyet ve
Polonya savaş esirleri, politik muhalifler, fiziksel ve zihinsel engelliler,
homoseksüeller, Nazi işgalindeki Avrupa’dan getirilen diğer azınlık grupları
burada katledildiler.
Kitabın adı: Devlet Terörü ve Ajan Provokatörler, Gizli
Ordular


LİNK : http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=587719

Yazarı: Halid Özkul

Destek Yayınları, I.
Baskı


363 sayfa

22 TL

(…)

Sayfa 132:

“Eğer bir yalan,
uzun bir süre yeterince tekrarlanırsa, sonunda o yalan bir gerçekmiş gibi
algılanır!”


Dr. Joseph Paul
Goebells


(…)

Sayfa 183:

Usame bin Ladin ve
ailesinin kayıtlı olarak Amerikan Bankaları’nda 873 milyar doları mevcuttu.
ABD’deki toplam mal varlıklarının 2 trilyon dolar olduğu düşünülüyordu. İddiaya
göre, Bin Ladin ailesinin ABD’deki aktif parası ABD’nin toplam bütçesinin yüzde
15,5’idir. Ladin ailesinin toplam malvarlığı ise 7 trilyon dolara, yani
Amerikan ekonomisinin neredeyse yarısına yakındır.


(…)

Sayfa 192:

Bin Ladin’le ilgili
kitap yazan Amerikalı “Terör uzmanı” Michale Swetnam’a göre, sadece ABD
topraklarında yüzlerce “uyuyan hücre” bulunuyor! Amerikan Kongresi’ne bir rapor
veren Ortadoğu uzmanı Kenneth Katzman ise Dünya çapında 50 ile 60 ülkede
faaliyet gösteren militanlar olduğunu iddia ediyordu.


(…)

Sayfa 194:

The Washington
Post’ta 23 Eylül’de yer alan haberde ise Filipinler’de 1995’te evinde bomba
yaparken meydana gelen patlama sonucu yakalanan Abd’ül – hakim Murad adlı
teröristin “Bojinka” (Büyük patlama) kod adlı bir eylemden söz ettiği, bu eylem
ABD’deki birçok yolcu uçağının havaya uçurulması ve bir yolcu uçağının da,
CIA’nın Washington yakınındaki yönetim binasına çarpması unsurlarını
içeriyordu. Ayrıca örgütün, Papa II. John Paul’ün öldürülmesine yönelik
hazırlık yaptığını yetkililere anlatıyordu.
Kitabın adı: Kısa Yahudi Tarihi

LİNK : http://www.dr.com.tr/0000000352540/Eser/Kitap/Arastirma-Tarih/Tarih/Dunya-Tarihi/K%C4%B1sa%20Yahudi%20Tarihi

Yazarı: Michael
Brenner


Çeviren: Sevinç Altınçekiç

Alfa Yayınevi

I. Basım, Ekim 2011

25 TL

330 sayfa

(…)

Sayfa 10:

Eski Ahit’teki
anlatıma göre Yakub, melekle savaşırken İsrail’e yani “Tanrı’yla güreşen”e
dönüştü!


(…)

Sayfa 74:

Babil Yahudiliği’nin
iktidar yapıları içinde hiçbir çatışmadan çekinmezdi. Saadra ben Yasef en
keskin saldırılarını, Yahudi cemaati içinde 8. Yüzyılda ortaya çıkan ve kendi
zamanında çevresini genişleten bir gruba yönlendirdi. Karaimler, Talmud’un
ilahi bir eserinden kaynaklanan “sözlü bir öğreti” olarak kabul edilmesine karşı
çıkarak sadece Eski Ahit’i “Kutsal yazı” olarak kabul ediyorlardı. Elbette
Karaimler de Eski Ahit’i kelimesi kelimesine kabul edemezlerdi ve bu yüzden de
özellikle de takvim hesabı, Şabat konumları Karaimler, en çok 10-12 yüzyıllar
arasında önce Filistin ve Mısır’a sonra da Bizans İmparatorluğu ile Rusya’ya
kadar yayıldılar. Günümüzdeyse sadece Rusya, Polonya, Türkiye, Amerika Birleşik
devletleri ve özellikle de İsrail’deki küçük Karaim cemaatleri var.


(…)

Sayfa 86:

9. yüzyılda
Kalonimidlerin Lucca’dan Mainz’a göçü, Alman Yahudiliği’nin en önemli kuruluş
efsanelerinden biridir!


(…)

Sayfa 102:

1395 yılına ait
Coburg Pentateukhos’tan bir okul sahnesi çubuğu sallayan öğretmen, öğrencisine
hukuk eğitmeni Hillel’in Tevrat’ta özetlediği ilkeyi okutuyor: “Sana yapılmasını
istemediğin şeyi başkasına yapma!”


(…)

Sayfa 111:

İngiltere, Yahudiler
kovan ilk Avrupa ülkesiydi (1534)!


(…)

Sayfa 120:

Ama büyük olasılıkla
o döneme göre çarpan Mesih inançlarının rolü vardı. Bu inançlara göre Yeni
Ahit’te sözü edilen dünya imparatorlukları Gog ile Maogo (Yecüc & Mecüc)
arasındaki savaş yani ‘kutsal makam’ın da katılmasıyla gerçekleşmesi için
uğraşılan bir dünya savaşı, ancak kurtuluş çağına yol açabilirdi.


(…)

Sayfa 121:

Osmanlı
İmparatorluğu’nda, 17. yüzyılda, İstanbul ve Selanik’te yaklaşık 20 bin Yahudi
sakiniyle, Amsterdam, Prag, Frankfurt ve Livarno’nun iki katı büyüklükleriyle
en büyük Yahudi cemaatleriydi; Polonyalı cemaatlerden söz etmeye bile gerek
yok!


(…)

Sayfa 129:

Polonya’nın adının
kutsal bir kaynaktan geldiğine inananlar da vardı. İsrail’in dili, “İsrail:
Polin” yani “burada gecele” manasında! Demek istedikleri şuydu: Tanrı,
İsrail’den dağılanları bir kere daha bir araya getirinceye kadar burada
geceleyeceğiz!


(…)

Sayfa 132:

Polonya’daki
Yahudiler, Alman dil bölgesinden gelirken yanlarında getirdikleri kendi dilleri
“Yidiş”i (Aşkenaz dili) konuşurlardı. Yidiş’in önemli bir bölümü orta yüksek
Almanca’ya dayanır. İbrani ve Slav unsurlarla tamamlanır ve İbrani harfleriyle
yazılır.


(…)

Sayfa 179:

Yahudi Jean kralı
Levi Strauss’un (Levi’s) yükselişi de efsanevidir!


(…)

Sayfa 190:

Habsburg
İmparatorluğu, 19. Yüzyıl sonunda yaklaşık 2 milyon Yahudi’yle dünyanın ikinci
en büyük Yahudi Cemaatini barındırıyordu!


(…)

Sayfa 196:

Komplo teorileri,
Çarlık Rusya’sında popülerlik kazandı. Özellikle de günümüze kadar gelen ve
“Siyon Bilgilerinin Protokolleri”nin bahsettiği, Yahudiler’in sözde dünyaya
hakim olmayı planladıklarına dair teoriler! Bu protokoller ilk kez Rusça’da 1903
yılında Snamja (Bayrak) dergisinde, herhalde kayıp Fransızca özgün metninden
çevrilip kısaltılarak yayınlandı. Yayıncısı, daha önceleri Kişinev “pogrom”unu
(*) sahneleyenlerden biri olarak fanatik antisemitist Pavolatsi Kruşevan’dı.
Sonraki tercümeler ve işlemlerin dayandıkları özgün metin, 1905 yılında dinci
fanatik Sergey Nilus tarafından yayınlandı. Paris’teki Rus gizli servis
çevrelerinden gelen yazarların amacı, çar’ı ve etkili siyasetçileri açık bir
biçimde Yahudi düşmanı bir siyasete yönlendirmekti. Protokoller daha sonra
sayısız dile tercüme edilip otomobil fabrikatörü Henry Ford tarafından da
İngilizce olarak dağıtıma sokuldu.  


(*)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pogrom

(…)

Sayfa 299:

Süpermen figürünü
Clevelandlı iki Yahudi sanatçının yaratması tesadüf olabilir mi? Süpermen’in
zayıfların güçlüler ile mücadelesiyle çoğu Yahudi’nin ideallerini temsil etmesi
de evrensel bir biçimde yorumlanabilirler ama Kripton gezegenin de adının
aslında Kal – kal olduğu gerçeği sadece İbranice “hafif olan tanrı” adıyla
açıklanabilir ve yaratıcılarının kökeniyle gerçeklendirilebilir. Volkanlı Mr.
Spock’ın Yahudi din adamlarının takdisini yansıtan selam işaretlerinde de buna
benzer bir durum vardır.


http://tr.wikipedia.org/wiki/Superman

 (…)

Sayfa 312:

Rusya ve Türkiye
dahil olmak üzere genelinde bugün sadece 1,5 milyon Yahudi yaşıyor. Buna karşın
bütün Yahudiler’in yüzde 80’inden fazlası İsrail ve ABD’de yaşarken, bu
Yahudiler’in de üçte birinden fazlası Tel Aviv ile New York’ta bulunuyor.


(…)

Sayfa 313:

21. yüzyılın başında
13 milyon Yahudi, 6,5 milyarın üzerindeki dünya nüfusunun çok küçük bir
bölümünü oluşturuyor. Yine de Yahudilik temasına ilgi, çok çeşitli tezahürle
kendini göstermeyi sürdürüyor.
Kitabın adı: İsrail’in Gizli Savaşları, İsrail
İstihbaratı’nın Tarihi


LİNK : http://www.pandora.com.tr/urun/israilin-gizli-savaslari-israil-istihbaratinin-tarihi/244222

Yazarları: Ian Black
& Benny Morris


Pegasus Yayınları

I. baskı, Ekim 2011

496 sayfa

25 TL

(…)

Sayfa 150:

Horel, Mossad
Başkanı olarak, bir İranlı Yahudi usta tarafından yapılmış ve üzerinde
Mezmur’dan, “İsrail muhafızı ne uyuklar ne de uyur!” yazan eski bir “Hançer”
hediye etti!


(…)

Sayfa 188:

Savaş öncesi
İstihbarat Şubesi neredeyse yine ciddi bir tahmin hatası yapacaktı! Aman’ın
eski Ürdün masası şefi, arkadaşlarının “Biber” diye hitap ettiği Zeev Bar –
Lavı, ısrarla Kral Hüseyin’in savaşa girmeyeceğini söylüyordu! Ama Yarni ona,
“Biber, uyan, bu farklı bir top oyunu” dedi.


(…)

Sayfa 432:

… Suikast kesin olarak
Mossad’ın klasik bir “Sahte Bayrak” operasyonuydu ve katil, farkında olmadan,
gizli bir İsrail emrini yerine getiriyordu.
4 Haziran 2018

@HayrullahMahmud

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir