Türk ve Osmanlı tarihi
hakkında birçok kitap yazan Bernard Lewis’in mutlaka okunması gereken
kitaplarından biri