A. Mesud Küçükkalay’ın yıllardır üzerinde çalıştığı kitabı
ADİL FİYAT–ARİSTOTELES’TEN 16. YÜZYILA ismiyle Ötüken Yayınevi’nden çıkmıştır.

Kitap, iktisadi düşünce tarihi içinde pek çok tartışmaya
konu olan adil fiyat hakkında Türkçe ilk müstakil kitap olmasıyla dikkati
çekmektedir. Aristo’dan Adam Smith’e adil fiyat kavramının izlerini sürene
Küçükkalay’ın eseri, aynı zamanda süreç içinde gerçekleşen köklü tartışmaları
da içermektir. İktisadi düşünce tarihine önemli bir katkı sağlayacağı belli
olan eserin, bir kavramın tarihinin araştırılmasına yönelik örnekliği de zikre
değerdir.

İlgili meslektaşlarımızın dikkatlerine sunarız…