KİTAP DETAYI
ABD’nin Küreselleştirme
Politikaları
 

Yazar(lar) : Ömer Lütfi Taşcıoğlu
Barkod : 9789755919300


ISBN : 978-975-591-930-9


Fiyatı : 18,52 TL


Ebatı : 13,5×21,5


Sayfa Sayısı : 261


Baskı Sayısı : 2.
Baskı


Baskı Yılı : Nisan 2009


Yayınevi : Nobel Yayın


Kitap
Hakkında


SSCB’nin parçalanmasını müteakip tek kutuplu
hale gelen dünyada eski sömürgeci ülkelerin tek başına yerini alan ABD, 21.
asrın tarihini yazmaya soyunmuştur.


Bu hedefi gerçekleştirmek üzere medya, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını
da kullanarak küreselleşmenin tüm imkânlarından yararlanan ABD, ulusal
hedeflerine ulaşmada hiçbir engel tanımamakta ve gerektiğinde işgale bile
başvurmaktadır.


Geçmişte stratejik ortak olarak algılanan ABD, tek süper güç olmanın verdiği
rahatlıkla Ortadoğu ve Kafkaslar üzerindeki niyetlerini artık saklama gereği
bile duymamakta, BOP kapsamında parçalamayı düşündüğü ülkeleri bölünmüş
gösteren haritaları ABD Silahlı Kuvvetler dergisinde yayınlamak suretiyle
oyunun kalan kısmını açık olarak sahneye koyacağını ilan etmektedir.


Son dönemde tehlikeli bir mecraya doğru sürüklenen Türkiye bir yandan Avrupa
Birliği’ne üyelik hevesi istismar edilerek ulusal bütünlüğünü tehlikeye sokan
dayatmalarla karşı karşıya bırakılmakta, diğer yandan ABD tarafından Irak’ın
kuzeyinde oluşturulan Güney Kürdistan üzerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
ayrılıkçı unsurların kışkırtılması suretiyle zayıflatılmaya ve BOP kapsamında
parçalanmaya çalışılmaktadır.


Kitapta ABD ve İsrail’in Ortadoğu, Kıbrıs ve Türkiye üzerindeki hedefleri,
Irak’ta kurulan Güney Kürdistan’ın Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile
birleştirilerek konfederal yapıda Türkiye’ye bağlanması suretiyle Türkiye ve
Irak’tan kopartılacak topraklar üzerinde Büyük Kürdistan’ın (2. İsrail’in)
kurulması planları, bu kapsamda Anayasa değişikliği ile Türkiye’nin
parçalanmasının hukuki alt yapısının hazırlanması çabaları ve bölünmeye karşı
direnen TSK’nin yıpratılması suretiyle direncinin kırılması için sürdürülen
faaliyetler belgeleriyle ele alınmak suretiyle bu tehlikeli senaryolara karşı
alınması gereken önlemler konusunda Türk halkına ve yönetim kademelerine ışık
tutulmaya çalışılmaktadır.İÇİNDEKİLER1.ABD’NİN
YÖNETİM YAPISI VE DIŞ POLİTİKA KARAR SÜRECİNİN UNSURLARI

1.1.ABD’nin Yönetim Yapısı 1

1.2. Dış Politikayı Oluşturan ve Oluşumunda Etki Yapan Kuruluş ve Gruplar2.ABD’NİN EMPERYAL POLİTİKALARI VE KÜRESELLEŞME

2.1.ABD Anayasası’nın Emperyalizm ve Küreselleşmeye Katkıları

2.2.ABD’nin Enerji İhtiyaçlarının Emperyalizm ve Küreselleşmeye Katkıları

2.3. Militarizm, Para ve Medyanın Emperyalizm ve Küreselleşmeye Katkıları

2.4.Amerika Birleşik Devletleri’nin Milli Güvenlik Strateji Dokümanı

2.5. Bush’un Politikalarının Emperyalizm ve Küreselleşmeye Katkıları3. TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN ÖZETİ

3.1. Osmanlı Döneminde Türk Amerikan İlişkileri

3.2. Cumhuriyet Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri4. TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE İSRAİL’İN ETKİSİ VE ROLÜ VE TÜRKLERİN TARİH
HAFIZASI

4.1. Yahudilere Vatan Arayış Çabaları

4.2.Wilson Prensipleri ve Filistin’de Manda Rejimi Kurulması

4.3. İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Deir Yasin Olayı

4.4. Türkiye-İsrail İlişkileri5. ABD VE İSRAİL’İN KIBRIS ÜZERİNDEKİ HEDEFLERİ VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

5.1. Kıbrıs’ın Stratejik Konumu ve ABD ile İngiltere’nin Üs ve Dinleme
İstasyonları

5.2. İsrail’in Kıbrıs Üzerindeki Hedefleri

5.3.Büyük Ortadoğu Projesi-Kıbrıs Bağlantısı6. ABD VE İSRAİL’İN IRAK’TA VE ORTADOĞU’DAKİ HEDEFLERİ VE BU HEDEFLERİN
TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

6.1.Büyük Ortadoğu Projesi

6.2.ABD ve İsrail’in Kürtlerle Olan İlişkileri

6.3.İsrail’in Su Politikası ve Türkiye-ABD ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi

6.4. İsrail ve ABD’nin Orta Asya’daki Farklı İlgi Alanları

6.5. İsrail’in Gazze Saldırıları

6.6. Türkiye’nin Gazze Politikası7. ABD-SURİYE, ABD-İRAN KRİZİ VE ORTADOĞU’DA YENİDEN KUTUPLAŞMA

7.1. Ortadoğu’daki Tarihi Sürece Kısa Bir Göz Atış

7.2.ABD’nin Suriye, İran ve Türkiye Üzerindeki Yeni Hedefleri

7.3.Refik Hariri’nin Öldürülmesi ve Suriye Üzerinde Artan Baskılar

7.4. Lübnan Krizinde Ülkelerin Tutumları

7.5. İran’ın Durumu ve Nükleer Kriz8. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SİLAHSIZLANMA FAALİYETLERİ

8.1. Konunun Önemi

8.2. Silahsızlanma Faaliyetlerinde Tarihi Süreç ve Hukuki Alt Yapı

8.3. BM Silahsızlanma İşleri Başkanlığı (Department Disarmament Affairs)

8.4. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırma Enstitüsü (UNIDIR)

8.5. Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma

8.6. Konvansiyonel Silahların Kontrolü

8.7. Bölgesel Silahsızlanma Faaliyetleri

8.8. BM Silahsızlanma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi9.İSRAİL’İN KİTLE İMHA SİLAHLARI VE KULLANMA KARARLILIĞI

9.1. Tarihi Süreç ve Konunun Önemi

9.2. İsrail’in Kitle İmha Silahları ile İlgili Çalışmaları

9.3. İsrail’in Atom Bombası İmali

9.4. İsrail’in Nükleer Silahları ve Atma Vasıtaları

9.5. İsrail’in Kimyasal ve Biyolojik Silah Çalışmaları

9.6. İsrail’in Füze İmkân ve Kaabiliyeti ve Diğer Atma Vasıtaları

9.7. İsrail’in Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlarını Kullanma Kararlılığı

9.8. İsrail’in Kitle İmha Silahlarının Değerlendirilmesi10.ABD’NİN TÜRKİYE’NİN YÖNETİM KADROLARINA EL ATMASI VE SİYASİ OLUŞUMLAR

10.1. Özal Dönemi, Sığınmacılar ve Çekiç Güç

10.2. İkinci Cumhuriyet Tartışmalarının ABD’ye Rapor Edilişi

10.3. Abdullah Gül-Collin Powell Gizli Anlaşması

10.4. ABD’nin 21 nci Yüzyıl Hedefinin Aracı Ilımlı İslam Projesi11.TÜRKİYE’NİN İZLEMESİ GEREKEN POLİTİKALAR12.ABD’NİN VE AB’NİN TERÖRE VERDİĞİ DESTEK VE TERÖRLE MÜCADELEDE YAPILAN
HATALAR
KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.