Kudüs’te İslam Hâkimiyeti Altında
Hristiyanlık: Erken Osmanlı Döneminde Kutsal Yerler Meselesi
 olarak adının çevrilebileceği bu kitapta Oded Peri,
İbrani Üniversitesi’nde tamamlamış olduğu doktora tezine dayanarak, Osmanlı
Devleti’nin Kudüs’ü fethinden hemen sonra, bu şehirde Hristiyanlığın en kutsal
mekânları çerçevesinde ne tür bir siyaset izlediğini, temel olarak arşiv
kaynaklarını kullanarak anlamaya ve aktarmaya çalışmıştır.

KİTAP ANALİZİNİ BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.
KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.