İki
Savaş Arası Dönemde Avrupa’da Kaos ve Otoriterizm


Siyasal
Kitabevinden yayınlanmıştır. Alanda çalışma yapanlara faydalı olması
dileklerimle..
Bu kitap bütün dünyayı derinden
etkileyen Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da ortaya çıkan kaos
ortamını ve otoriter bir yapıya sürüklenen Sovyet Rusya, Almanya, İtalya ve
İspanya gibi devletlerin İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçirdikleri siyasal
değişimler hakkında yeni bir çerçeve sunmaktadır.


Kitabın birinci bölümünde kurumsal çerçeve ve tarihsel arka plan üzerinde
durulmuştur. İkinci bölümde Sovyet Rusya’da rejim değişikliğine neden olan
unsurlar irdelenerek komünist sistemin nasıl inşa edildiği ve topluma
benimsetme çalışmaları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde Almanya’da Nasyonal
Sosyalizm inşa süreci ve Nazizm’in propaganda araçlarına değinerek, Nazi
Almanya’sının dış politikası değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise savaş
sonrası İtalya’nın içine düştüğü ekonomik ve siyasi bunalımın Faşizme nasıl
kapı araladığı sorusuna cevap aranarak, faşist yönetimin dış politikasına
dikkat çekilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise Birinci Dünya Savaşı dışında
kalmayı tercih eden İspanya’nın savaşa katılmamış olmasına rağmen içine düştüğü
kaostan çıkamayarak iç savaşa sürüklenmesi ve bu sürecin otoriter rejim ile
sonuçlanması üzerine değerlendirmeler içermektedir.
Dr. Ali ÇAKIRBAŞ


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi


Fen-Edebiyat Fakültesi


Tarih Bölümü
KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.