MİLLİ SORUNLAR DOSYASI


Kıbrıs
Rum Kesiminin Talepleri


Masadaki Rum
Taleplerinin; 9 Kasım 2016 tarihli Mont Pelerin Rum belgesinin 3 sayfalık
İngilizce orijinal metni çevirisi özeti aşağıdadır: 


– Herşeyde
Türklere %27.5, Rumlara %72.5


– İçimize 66
bin Rum hak sahibi olarak gelecek


– Sınırsız
sayıda Rum içimizde yerleşerek iş yapabilecek.


– Güzelyurt’u
almazsa anlaşma yok


– Maronit Köylerini
de isterler.


– Sarih
çoğunluk yok


– Kullanıcı
hakkı yok


– İki
bölgelilik sadece oy kullanımında


– Yerinden
olacak Türkler para alacaksa, gelecek olan Rumlar da para alacak


– Çift uyruklu
yurttaşlarımız gittiklerinde diğer ülkelerinde 5 yılda ödenecek


 –
Verilen yerlerin tümü derhal Rum idaresine geçecek


– Düzenlemeler
Rum idaresi tarafından yaptırılacak. 


HEDEFİN TEMEL
GEREKÇELERİ ve MERAMI


 • Herkese
  dönüş hakkı: Mülkü olsa da olmasa da yer değiştirenler (166 bin Rum)
  dönmelidir. % 60’a denk gelen 100 bin Rum, Rum idaresine verilecek yerlere
  dönmelidir. Geri kalan 66 bin Rum da tüm haklarıyla Türk yönetimindeki
  bölgeye dönmelidir.
 • Yüzde
  27.5 Türklere: Kurucu eyaletlerin toprak oranları nüfus oranlarına uygun
  olmalıdır. Yüzde 72.5 Rum kurucu eyaleti, yüzde 27.5 Türk kurucu eyaleti
  olmalıdır. Nüfus yoğunluğunun tüm ülke çapında dağılımı böyle olmalıdır.
  Etnik olarak temiz ve sarih çoğunluk olamaz.
 • Nüfus
  büyüklüğüne göre kıyı hakimiyeti: Bu da Türklerde 27.5 olmalıdır.
 • Güzelyurt-Mağusa:
  İade edilecek topraklar, eskiden Rumların yoğun olarak yaşadığı yerler
  olmalıdır. Örneğin Güzelyurt ve Mağusa.
 • Rum
  mülklerinin çok olduğu yerler: İade edilecek topraklar, Rum mülklerinin
  yoğun olduğu yerler olmalıdır.
 • Dini ve
  kültürel yerler: Rumların kültürel, dini ve tarihsel bağlarının olduğu
  yerler iade edilmelidir. Örneğin, Salamis, Engomi, Soli, Apostolos
  Barnabas, Apostolos Andreas.
 • Dini
  merkezler, Maronit köyleri: Kapraz yarımadasında kalan Rum köyleri ve dini
  merkezler iade edilmelidir. Rum yönetimi altında olmayı istemiş olan
  Maronit köyleri de iade edilmelidir.
 • Duygusal
  Bağ ; Rumların duygusal bağı olan yerler bu belge ile önyargı ile
  sınırlanamaz.
 • Mülkiyet
  maliyeti: İade edilecek yerler, mülkiyet maliyetini ( tazminatları)
  azaltacak yerler olmalıdır.


TOPRAK
DÜZENLEMESİNDE DİĞER KRİTERLER VE FAKTÖRLER


 • İade
  edilecek toprağın kalitesi: Toprağın özellikleri, ekonomik faaliyetlere
  uygunluğu, üretim, turizm, endüstri ve yerleşime uygunluğu temel ölçüler
  olmalıdır.
 • İade
  edilecek yerlerin altyapısı: Ulaşım ve iletişim sistemlerine entegrasyonu
  ve turizm yatırımlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.
 • Sınır
  rastgele olmaz: İki kurucu eyaleti ayıran sınır 1974’te nüfusun
  yaşadıkları yerlere veya diğer bağlara göre çizilmelidir.
 • Topraklar
  derhal iade: Anlaşma ile hemen, verilen topraklar derhal Rum idaresine
  geçecek. Kapalı Maraş, ara bölge ve boş olan yerlerde Rumlar derhal
  istediği düzenleme ve iskana başlayacak. İnsanların yaşadığı bölgelerde
  ise halen yaşayanlar belirlenecek geçiş süresi boyunca (evlerinden
  atılana) kadar Rum idaresinde kalacak ve iç vatandaşı olacak. Geçiş
  süreleri Annan planındaki geçiş sürelerinden kısa olacak. Geçiş süresi
  idarenin devredilmesi süresi değil, düzenlemenin tamamlanma süresi olacak.
 • Yer
  değiştireceklere destek: Eğer maddi durumu yetersizse yerlerinden olacak
  Türklerin yanısıra oralara yerleşecek Rumlara da maddi yardımda
  bulunulacaktır. Mümkün olduğu kadar Türk köyleri ve mülkleri iade
  kapsamına alınmayacak.
 • Yerinden
  olacak ‘Kıbrıs vatandaş olmayanlara’ ülkelerine dönüş parası: Toprak
  düzenlemesine tabi olan yerlerde yaşayan Kıbrıs vatandaşı olmayanlar eğer
  5 yıldan eskiyse gitmek için maddi yardım talep edebilecek ve 5 yıl içinde
  döndüğü ülkesinde ödenecek şekilde yardım yapılacak.
 • Maraş ve
  Üslere kadar batısı öncelikli, Güzelyurt olmadan asla: Rumlar Güzelyurt’u
  almayacakları bir anlaşmayı hiçbir zaman kabul etmeyecektir.
 • Kullanıcı
  hakkı kabul edilemez. Mal sahibi piyasa fiyatından ödenmedikçe diğer
  haklarıyla birlikte alacaklıdır.
 • İki
  bölgelilik sadece oy kullanmada: Toprak düzenlemesi serbest yerleşim,
  serbest dolaşım, dini, eğitim ve kültürel haklara engel teşkil
  etmeyecektir. Federal Kıbrıs’ın iki bölgeli, iki toplumlu özelliği sadece
  oy kullanma haklarındaki düzenlemeler ile sağlanacaktır.
 • Harita
  anlaşmaya eklenecek: Toprak düzenlemesi, koordinatları belirlenmiş bir
  harita halinde anlaşmaya ayrı ek olarak dahil edilecektir.
 • Gözle
  görünür sınır olmayacak: İki kurucu eyalet arasındaki sınır, gözle görülür
  bir şekilde fiziksel bir duvar ya da engelle ayrılmayacaktır.
 • Federal
  özel bölgeler: Toprak düzenlemesine bağlı olmaksızın ve günlük işleyişini
  ön şarta bağlamadan Salamis, Vuni, St. Barnabas, St Andreas, Hala Sultan
  Tekkesi gibi yerleri Federal Hükümet idare edecektir.


(M.N.Ogün
hocaya teşekkürler)


Emete
Gözügüzelli


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir