YILMAZ ÖZDEMİR : KEMALİZM 

Bir takım kişiler Kemalizmin
çağın gerisinde kaldığını ve 1930’ların bakış açısıyla bu günlere çözüm
üretilemeyeceğini söyleyerek sözde yeni bir dünya söylemiyle köhneleşmiş
emperyalizme payanda olmaya çalışıyorlar.


Kendisini ideolojik anlamda
Kemalist tanımlayan birisi olarak diyorum ki;


 1. Her türlü aşiret ve
  tarikat mensubiyetini reddederek feodalizmin yerine çağdaşlığın temsilcisidir
  KEMALİZM.
 2. Kalıplaşmış düşünceler
  yerine çağın gereklerine göre sürekli yeniliği ve devrimi savunmaktır
  KEMALİZM.
 3. Türk Milleti’ni dünya
  milletler ailesinin eşit ve onurlu bir üyesi yapmanın adıdır KEMALİZM.
 4. Bu topraklarda olan
  zenginliklerin yağmalanmasına karşı “Sömürüye Hayır” demektir
  KEMALİZM.
 5. Kadını alınıp satılan ya
  da sadece namus bekçisi gören değil toplumun erkekle eşit ve özgür bireyi
  gören sistemin adıdır KEMALİZM.
 6. Misakı Milli sınırları
  içinde yaşayan herkesi eşit yurttaş kâbul eden düşüncedir KEMALİZM.
 7. Yönetimi altında yaşanan
  her olumsuzluğun hesabını vermenin adıdır KEMALİZM.
 8. Emperyalist yayılmacılık
  yerine ‘’Yurtta barış dünyada barış” diyerek bütün devletlerin egemenlik
  haklarına saygı duymaktır KEMALİZM.
 9. Kalkınmayı dış borç
  alarak değil kendi öz kaynaklarıyla yapmaktır KEMALİZM.
 10. Eğitimden sağlığa
  savunma sanayinden dış politikaya ekonomiden tarıma devlet yönetiminde her
  alanda Tam Bağımsızlığı savunmaktır KEMALİZM.
 11. Şeyhlerden pirlerden
  medet beklemek yerine bilimin ve akılın öncülüğünü rehber edinmektir
  KEMALİZM.
 12. Dış güçlerin tavsiye ve
  telkinlerine sığınmak yerine kendi öz gücüne güvenmenin adıdır KEMALİZM.
 13. Emperyalizmi yenip
  bağımsız bir ülke kurarak bütün mazlum uluslara umut olmanın adıdır
  KEMALİZM.


Kısacası Kemalizm çağın
gerisinde kalmış bir düşünce değil tam tersi vahşi kapitalizmi ve insanlığı
sömüren emperyalizmi yer yüzünden silecek olan ve gelecek çağlara da umut olan
düşünce sistemidir.


Son olarak Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün şu sözleri belki de Kemalizmi en iyi tarif ediyor.


“İki Mustafa Kemal vardır:
Biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal onu
“ben” kelimesiyle ifade edemem; o ben değil bizdir! O memleketin her
köşesinde yeni fikir yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir
topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim onların
özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz
hepinizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal
odur!”
Yılmaz Özdemir


LİNK : https://haberguncel.blogspot.com/2019/12/kemalizm-yilmaz-ozdemir.html